Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Odluke

RAZNE ODLUKE

Odluka o financiranju troškova kastracije i sterilizacije pasa i mačaka na području Grada Ozlja

STAMBENO PITANJE MLADIH OBITELJI

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Ozlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Ozlja

Odluka o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Ozlja


KOORDINACIJSKO VIJEĆE VEĆEG URBANOGA PODRUČJA KARLOVAC

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju ovlaštene osobe za zamjenika člana u Koordinacijskom vijeću

Odluka o imenovanju ovlaštene osobe za zamjenika člana u Koordinacijskom vijeću


NEKRETNINE

Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja


UKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NEPOGODE TUČE

Oduka o dodjeli sredstava za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na društvenoj infrastrukturi – 19. srpanj 2023. godine

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na obiteljskim zgradama – 28. srpanj 2023. godine

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuče na obiteljskim zgradama – 28. rujan 2023. godine


Odluka o pokretanju Programa zaštite divljači na području Grada Ozlja


Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Grad Ozalj

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Ozlja za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine

Odluka o imenovanju radne skupine za pripremu i provođenje postupaka izrade Provedbenog programa Grada Ozlja za razdoblje od 2021. do 2025. godine


Odluka o kriterijima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga i otpisa potraživanja i obveza Grada Ozlja


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Grada Ozlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Ozlja

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Ozlja


ŠKOLA U PRIRODI

Odluka o financiranju Škole u prirodi za učenike osnovne škole s područja Grada Ozlja


UDŽBENICI I PRIPADAJUĆA DOPUNSKA NASTAVNA SREDSTVA

Odluka o financiranju nabave udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole

Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za učenike srednjih škola s područja Grada Ozlja


PRIJEVOZ

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata sa područja Grada Ozlja za akademsku 2023./2024. godinu

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata sa područja Grada Ozlja za akademsku 2022./2023. godinu

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata sa područja Grada Ozlja za akademsku 2021./2022. godinu

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata sa područja Grada Ozlja za akademsku 2020./2021. godinu

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata sa područja Grada Ozlja za akademsku 2019./2020. godinu


Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola na području Grada Ozlja za školsku godinu 2023./2024.

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola na području Grada Ozlja u razdoblju od rujna 2022. do lipnja 2023. godine

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola kao vrsti potpore Autotransportu Karlovac d.o.o. za neostvareni prijevoz učenika koji su školu obavljali on line uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola na području Grada Ozlja u razdoblju od rujna 2021. do lipnja 2022. godine

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola na području Grada Ozlja u razdoblju od rujna 2020. do lipnja 2021. godine


Odluka o financiranju troškova posebnog linijskog prijevoza učenika osnovne škole s područja Grada Ozlja – iznad standarda – 2023. godina

Odluka o financiranju troškova posebnog linijskog prijevoza učenika osnovne škole s područja Grada Ozlja – iznad standarda – 2022. godina

Odluka o financiranju troškova posebnog linijskog prijevoza učenika osnovne škole s područja Grada Ozlja – iznad standarda- 2020. godina


STIPENDIJE

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja

Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja


SOCIJALNA SKRB

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (21. prosinca 2023.g.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (02. veljače 2023.g.)

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (14. prosinca 2022.g.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (14.rujna 2022.g.)

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (21. prosinca 2021.g.)

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (25. studenog 2020.g.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (25. studenog 2020. g.)

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (04. prosinca 2019. g.)

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (18. prosinac 2018. g)
Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (03. rujan 2018. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi (05. lipanj 2018. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (27. veljača 2018. g.)
Odluka o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (05. prosinac 2017. g.)


KOMUNALNE DJELATNOSTI

Odluka o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora


Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Ozlja (29. siječanj 2019. g.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima (25. veljače 2019. g.)

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Ozlja (27. veljače 2020. g.)


Odluka o komunalnom redu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (11. srpanj 2013. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (23. veljača 2015. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (31. ožujak 2015. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (30. siječanj 2018. g.)

Odluka o komunalnom redu (26. lipnja 2019. g.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (14. lipanj 2022. g.)


Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi  (8. prosinac 2009. g.)
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi (22. prosinac 2014. g.)

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi (31. siječanj 2017. g.)

Odluka o komunalnoj naknadi (29. siječanj 2019. g.)

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (04. prosinca 2019. g.) 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (02.veljače 2023. g.)


Odluka o izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog Plana uređenja Grada Ozlja (UPU1)

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna urbanističkog Plana uređenja Grada Ozlja (UPU1)

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja (UPU1)


Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnom doprinosu (29. siječanj 2019. g.)

Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (21. prosinca 2021. g.)


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarske djelatnosti na području Grada Ozlja

Odluka o obavljanju dimnjačarske djelatnosti na području Grada Ozlja


Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama(5. lipanj 2018. g)


OTPAD

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Ozlja (14. prosinca 2022. g.)

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Ozlja (18. ožujka 2022. g.)

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (30. siječanj 2018. g.)

Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Ozlja (30. siječanj 2018. g.)


Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine


Odluka o Il. izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Azelija Eko d.o.o.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Azelija eko d.o.o.

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Azelija eko d.o.o.


Odluka o povjeravanju poslova uprave i održavanje groblja putem ugovora Pogrebnim društvima
Odluka o povjeravanju poslova uprave i održavanja groblja putem ugovora AZELIJA EKO d.o.o. Ozalj


Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade


POREZI

Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Ozlja – 28. studeni 2023.g.

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Grada Ozlja – 28. studeni 2023.g.

Odluka o porezima Grada Ozlja – 28. studeni 2023.g.

ARHIVA

Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja (25. studeni 2005. g.)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Ozlja (19. prosinac 2005. g.)
Odluka o gradskim porezima Grada Ozlja (31. siječnja 2017. g.)
Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Ozlja (5. prosinac 2017.g)


Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja u 2015. godini
Odluka o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ozlja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ozlja

Odluka o minimalnoj visini zakupa poslovnog prostora
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnoj visini zakupa poslovnog prostora na području grada Ozlja


Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja – 25.rujna 2019. godine

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja – 02.ožujka 2016. godine


Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Ozlja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Ozlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Ozlja (18. ožujka 2022. g.)


Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Ozlja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

II. Izmjene i dopune Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Ozlja


Odluka o imenovanju radne grupe za izradu Strategije razvoja Grada Ozlja za razdoblje od 2015. do 2020. godine


Odluka o agrotehničkim mjerama te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Ozlja


Odluka o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru


Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar


Odluka o davanju suglasnosti na statusnu promjenu pripajanja trgovačkog društva Komunalno Ozalj d.o.o. trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika (04. prosinca 2019. g.)

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

https://www.azelija-eko.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=130

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova (19. lipnja 2020. g.)

Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. na izmjene i dopune Odluke o cijeni vodnih usluga – 01. veljače 2023. godine

Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. na Izmjene i dopune Odluke o cijeni vodnih usluga – 24. travnja 2023. godine