Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Pravilnici

ETIČKI KODEKS

Izmjene i dopune Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Ozlju

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Ozlju

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPKU IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JUO

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – VI. Izmjene i dopune

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – V. Izmjene i dopune

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – IV. Izmjene i dopune

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – III. Izmjene i dopune

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – II. Izmjene i dopune

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – I. Izmjene i dopune

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – 2019. godina

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – IX. Izmjene i dopune

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – VIII. Izmjene i dopune

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – VII. Izmjene i dopune

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – VI. Izmjene i dopune

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – V. Izmjene i dopune

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – IV. Izmjene i dopune

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – III. Izmjene i dopune

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – II. Izmjene i dopune 

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – I. Izmjene i dopune 

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – 2014. godina


PRAVILNIK O MATERIJALNIM I DRUGIM PRAVIM SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA OZLJA

II. izmjene Pravilnika o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika zaposleni u gradskoj upravi Grada Ozlja 

Pravilnik o materijalnim pravima službenika i namještenika u JUO Grada Ozlja


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika zaposlenih u gradskoj upravi Grada Ozlja 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika zaposlenih u gradskoj upravi Grada Ozlja 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika zaposlenih u gradskoj upravi Grada Ozlja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika zaposlenih u gradskoj upravi Grada Ozlja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika zaposlenih u gradskoj upravi Grada Ozlja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika zaposlenih u gradskoj upravi Grada Ozlja 

Pravilnik o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika zaposlenih u gradskoj upravi Grada Ozlja


PRAVILNIK O DODATKU ZA USPJEŠNOST NA RADU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JUO GRADA OZLJA

Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu službenika i namještenika u JUO Grada Ozlja – 2020. godina


PRAVILNIK O OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA JUO GRADA OZLJA

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika JUO Grada Ozlja – 2020. godina


PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (2024. g.)

Odluka o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (2019. g.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (2018. g.) 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (2017. g.)


PRAVILNIK O KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA, MOBILNOG TELEFONA I REPREZENTACIJI

Pravilnik o uvjetima korištenja službenih vozila, mobilnog telefona i reprezentaciji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju službenih vozila, mobilnog telefona i reprezentaciji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju službenih vozila, mobilnog telefona i reprezentaciji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju službenih vozila, mobilnog telefona i reprezentaciji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju službenih vozila, mobilnog telefona i reprezentaciji

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju službenih vozila, mobilnog telefona i reprezentaciji

Pravilnik o korištenju službenih vozila, mobilnog telefona i reprezentaciji


PRAVILNIK O ISKAZNICI KOMUNALNOG REDARA 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnog redara

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o iskaznici komunalnog redara

Pravilnik o iskaznici komunalnog redara


PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja – 2023. godina

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Ozlja – 2022. godina

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja – 2020. godina

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Ozlja – 2015. godina


Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Ozlja – 2023. godina


Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti proračunskih korisnika Grada Ozlja


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju slobodno ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu Grada Ozlja

Pravilnik o utvrđivanju slobodno ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu Grada Ozlja


Pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva Grada Ozlja


Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Ozlja

Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja Proračuna s Jedinstvenog računa Grada Ozlja