Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Savjet mladih Grada Ozlja

KONSTITUIRAN SAVJET MLADIH GRADA OZLJA

Na današnjoj sjednici održanoj u Gradskoj vijećnici Grada Ozlja izborom predsjednika Tomislava Gudasića i zamjenika predsjednika Ivane Lukšić konstituiran je novi Savjet mladih Grada Ozlja. Sjednici su bili nazočni predsjednik Gradskog vijeća Grada Ozlja g. Stjepan Zoretić te pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Lidija Bošnjak, dipl.oec., koji su nazočnim članovima čestitali na izboru i poželjeli im puno uspjeha u njihovu trogodišnjem mandatu.

Savjet mladih Grada Ozlja je osnovan kao savjetodavno tijelo Grada Ozlja koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Grada Ozlja. Savjet sudjeluje u radu Gradskog vijeća davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade, inicira donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada, raspravu o pojedinim pitanjima te način rješavanja navedenih pitanja.

Sve aktivnosti Savjeta mladih možete pratiti putem poveznice https://ozalj.hr/grad/savjet-mladih/ .

Osnovan je kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća.

Program rada Savjeta mladih je sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade.

Godišnje izvješće o praćenju provedbe Zakona o savjetima mladih u 2021. godini

2024. GODINA

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Ozlja

2023. GODINA

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Ozlja

2020. GODINA

Odluka o izboru predsjednika Savjeta mladih

Odluka o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih

Poslovnik Savjeta mladih Grada Ozlja

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ozlja

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ozlja

Popis važećih kandidatura

Odluka o odabiru idejnog rješenja za logo

Idejno rješenje logotipa za Savjet mladih Grada Ozlja

Temeljem članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja broj 4/14) Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Ozlja objavljuje

J A V N I P O Z I V za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ozlja

Obrazac za podnošenje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Ozlja

Izjava o prihvaćanju kandidature

2017. GODINA

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ozlja

Odluka o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Ozlja

IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA

Javni poziv

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika Savjeta mladih Grada Ozlja

Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Ozlja

2014. GODINA

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Ozlja

Odluka o izboru članova Savjeta mladih


Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Grada Ozlja 2017. godine

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Ozlja 2014. godine 


IZVJEŠĆA O RADU / PROGRAMI RADA / FINANCIJSKI PLAN

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ozlja za 2015. godinu

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ozlja za 2016. godinu

Program rada Savjeta mladih Grada Ozlja za 2017. godinu

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ozlja za 2017. godinu

Program rada i Financijski plan Savjeta mladih za 2018. godinu

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ozlja za 2018. godinu

Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Ozlja za 2019. godinu

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ozlja za 2019. godinu

Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Ozlja za 2020. godinu

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ozlja za 2020. godinu

Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Ozlja za 2021. godinu

I. izmjena i dopuna Financijskog plana Savjeta mladih Grada Ozlja za 2021. godinu

Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Ozlja za 2022. godinu

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ozlja za 2021. godinu

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Ozlja za 2022. godinu

_______________________________________________________

KONTAKT:

Adresa: Kurilovac 1
47280 Ozalj
Hrvatska

E-mail: savjet.mladih@ozalj.hr

https://www.facebook.com/savjetmladihozalj/

Telefon: +38547 731 400

Fax: +38547 731 172