Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Izjava o pristupačnosti

u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Skinite dokument izjave u Word formatu

Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj nastoji osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske  (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni https://ozalj.hr/grad/

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

-pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

-tekstovi na web stranici nisu dostupni kroz audio zapis za osobe s oštećenjem vida.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOST

Ova je izjava sastavljena je 18. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Grad Ozalj.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva Gradu Ozlju možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Grada Ozlja.

  • telefonom na broj: +385 47 731 400
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: danijel.kozar@ozalj.hr
  • poštom na adresu: Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb

Tel: 01 2099 100

E-mail: pristupacnost@pristupinfo.hr 

www.pristupinfo.hr

GRAD OZALJ

adresa: Kurilovac 1, 47280 Ozalj, Republika Hrvatska
telefon: +385 47 731 400
telefax: +385 47 731 172
email: grad.ozalj@ozalj.hr
web: https://ozalj.hr/grad/