Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Fiskalna odgovornost

Naputak o načinu komunikacije s proračunskim korisnicima Grada Ozlja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Gradu Ozlju

Procedura zaprimanja računa, provjera i pravovremeno plaćanje u Gradu Ozlju

Procedura obračuna i naplate prihoda Grada Ozlja

Procedura blagajničkog poslovanja u Gradu Ozlju

Procedura stvaranja ugovornih obveza


Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja Proračuna s Jedinstvenog računa Grada Ozlja

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Ozlja

Uputa o postupku isknjižavanja imovine iz poslovnih knjiga

Kontrolne liste – isporučena oprema/izvedeni radovi

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti proračunskih korisnika Grda Ozlja

Procedura dostavljanja ugovora u Gradu Ozlju

Procedura postupanja s imovinom Grada Ozlja pri stjecanju, otuđenju i davanju u zakup odnosno najam

Naputak o načinu postupanja i prethodnih provjera pri davanju donacija nefinancijske imovine


Na temelju odredbi članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 141/06), Gradonačelnica Grada Ozlja donosi

Odluku o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti


ARHIVA

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga (16. prosinca 2019.g.)

Procedura blagajničkog poslovanja u Gradu Ozlju (14. listopada 2019.g.)

Izmjena i dopuna procedure zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju u Gradu Ozlja (26. srpanj 2019.g.)

Procedura stvaranja ugovornih obveza (14. srpnja 2019.g.)

Procedura obračuna i naplate prihoda Grada Ozlja (04. svibnja 2017.g.)

Procedura zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju u Gradu Ozlju (04. svibnja 2017.g.)

Naputak o načinu komunikacije Grada Ozlja i proračunskih korisnika u nadležnosti grada (05. svibnja 2016.g.)