Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Fiskalna odgovornost

Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja Proračuna s Jedinstvenog računa Grada Ozlja

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Ozlja

Uputa o postupku isknjižavanja imovine iz poslovnih knjiga

Kontrolne liste – isporučena oprema/izvedeni radovi

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja

Naputak o načinu komunikacije Grada Ozlja i proračunskih korisnika u nadležnosti grada

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti proračunskih korisnika Grda Ozlja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura dostavljanja ugovora u Gradu Ozlju

Procedura blagajničkog poslovanja u Gradu Ozlju

Procedura postupanja s imovinom Grada Ozlja pri stjecanju, otuđenju i davanju u zakup odnosno najam

Naputak o načinu postupanja i prethodnih provjera pri davanju donacija nefinancijske imovine

Procedura obračuna i naplate prihoda Grada Ozlja


ZAPRIMANJE RAČUNA, NJIHOVA PROVJERA I PRAVOVREMENO PLAĆANJE

Procedura zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju u Gradu Ozlju

Izmjena i dopuna procedure zaprimanja računa, njihovoj provjeri i pravovremenom plaćanju u Gradu Ozlja


Na temelju odredbi članka 36. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 141/06), Gradonačelnica Grada Ozlja donosi

Odluku o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti