Grad Ozalj

Sastav Gradskog vijeća Grada Ozlja

Gradsko vijeće Grada Ozlja broji 13 članova. 

Članovi Gradskog vijeća Grada Ozlja:

 1. Basar Stjepan – predsjednik (HDZ)
 2. Guštin Boris – potpredsjednik (HDZ)
 3. Marković Mirjana – potpredsjednica (SDP)
 4. Bakarić Stjepan (HDZ)
 5. Basar Gordana (HDZ) – zamjena za Diković Nadu (HDZ)
 6. Blažun Matija (HDZ)
 7. Čulig Nikola (SDP)
 8. Klanfar Đovani (SDP) – zamjena za Grgić Igora (SDP)
 9. Latin Sabina-Angelina (Nezavisna lista Gordana Lipšinić)
 10. Lipšinić Gordana (Nezavisna lista Gordana Lipšinić)
 11. Marković Josip (Nezavisna lista Gordana Lipšinić)
 12. Vergot Damir (Nezavisna lista Damir Vergot)
 13. Vuljanić Anđelko (SDP)

POPIS UDJELA ČLANOVA/ČLANICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA U VLASNIŠTVU POSLOVNOG SUBJEKTA