Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Lokalni izbori

DOPUNSKI IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA

Rješenja o određivanju biračkih mjesta na podučju Grada Ozlja, Općine Žakanje, Općine Kamanje i Općine Ribnik

Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

_______________________________________________________

LOKALNI IZBORI 2021. GODINA

IZBORNA PROMIDŽBA

Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika Grada Ozlja – drugi izborni krug

Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika Grada Ozlja – prvi izborni krug

Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ozlja

_______________________________________________________

REZULTATI IZBORA

Konačni rezultati izbora za gradonačelnicu Grada Ozlja

Rezultati glasovanja II. kruga za gradonačelnika Grada Ozlja

Konačni rezultati izbora članova Gradskog vijeća Grada Ozlja

Rezultati izbora članova Gradskog vijeća Grada Ozlja

Rezultati izbora gradonačelnika Grada Ozlja

Odluka o održavanju drugog kruga glasovanja za izbor gradonačelnika Grada Ozlja

_______________________________________________________

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

_______________________________________________________

KANDIDATURE

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ozlja

HDZ – pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ozlja

HNS-HSU – pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ozlja

HSP – pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ozlja

Kandidacijska lista grupe birača GORDANA LIPŠINIĆ – pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ozlja

SDP – pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ozlja

Kandidacijska lista grupe birača DAMIR VERGOT – pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Gradskog vijeća Grada Ozlja

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Ozlja

LIDIJA BOŠNJAK – pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Ozlja

GORDANA LIPŠINIĆ – pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Ozlja

BISERKA VRANIĆ – pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Ozlja