Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Programi

OPERATIVNI PROGRAM

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM


PROGRAM MJERA I PROVEDBENOG PLANA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE


PROGRAM KORIŠTENJA BORAVIŠNE PRISTOJBE


PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU


PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI


PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI


PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO 


PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU


PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI 


PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA 


PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA


PROGRAM POTPORA U TURIZMU