Grad Ozalj

Programi

OPERATIVNI PROGRAM

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM


PROGRAM MJERA I PROVEDBENOG PLANA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE


PROGRAM KORIŠTENJA BORAVIŠNE PRISTOJBE


PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


PROGRAM JAVNIH POTREBA U VATROGASTVU


PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI


PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI


PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO 


PROGRAM UTROŠKA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA


PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI 


PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA


PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA 


PROGRAM RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA


PROGRAM POTPORA U TURIZMU