Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Financijska izvješća

POLITIČKE STRANKE

IZVJEŠTAJ – POLITIČKE STRANKE 2021. GODINA


Referentna stranica – izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – KONSOLIDACIJA

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju

Financijski izvještaj 01.01. – 31.12.2023. godine

Bilješke uz financijski izvještaj


Referentna stranica – izvještaj proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju

Financijski izvještaj 01.01. – 31.12.2023. godine

Bilješke uz financijski izvještaj 01.01. – 31.12.2023.


Referentna stranica – izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – KONSOLIDACIJA

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju

Financijski izvještaj 01.01. – 31.12.2022. godine

Bilješke uz financijski izvještaj

________________________________________________________________________________________________________________

Referentna stranica – izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju

Financijski izvještaj 01.01. – 31.12.2022. godine

Bilješke uz financijski izvještaj 01.01. – 31.12.2022.

________________________________________________________________________________________________________________

Referentna stranica – izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – KONSOLIDACIJA

POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA

Financijski izvještaj 01.01. – 31.12.2021. godine

Bilješke uz financijskih izvještaj – word

Popis sudskih sporova


Referentna stranica – izvještaj proračun, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijski izvještaj 01.01. – 31.12.2021. godine

Bilješke uz financijski izvještaj 01.01. – 31.12.2021. godine

Sudski sporovi u tijeku


Referentna stranica_- izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – KONSOLIDACIJA

POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA

Financijski izvještaj 01.01. – 31.12.2020. godine – Konsolidacija

Bilješke uz fin. izvještaj 01.01.-31.12.2020. godine – Konsolidacija

Sudski sporovi u tijeku


Referentna stranica – izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA

Financijski izvještaj – 01.01.-31.12.2020. godine – excel

Bilješke uz financijski izvještaj – word

Sudski sporovi u tijeku


POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA

Financijski izvještaj – 01.01.-31.12.2019. godine KONSOLIDACIJA – excel

BILJEŠKE KONSOLIDACIJA – pdf

BILJŠKE KONSOLIDACIJA – word

Sudski sporovi – 2019. godine


POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračun, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – REVIZIJA

POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019. godine – pdf

Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019. godine – excel

Bilješke uz financijske izvještaje – pdf

Bilješke uz financijske izvještaje – word

Sudski sporovi – 2019. godine


POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 25.02.2019.

POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 15.02.2019.

Financijski izvještaj Grad Ozalj 01.01-31.12.2018-pdf
Financijski izvještaj Grad Ozal 01.01-31.12.2018-excel
Bilješke uz fin.izvješće-str.1-3
Bilješke uz fin.izvješće-str.4-6
Konsolidirani financijski izvještaj 01.01 – 31.12.2018. – excel

Konsolidirani financijski izvještaj 01.01.-31.12.2018 – pdf
Bilješke 1.1. – 31.12.2018. g.


POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 28.02.2018.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. – 1. strana

Konsolidirani financijski izvještaj 01.01 – 31.12.2017.

Bilješke 1.1. – 31.12.2017. g.

Specifikacija sudskih postupaka u Gradu Ozlju


Financijsko izvješće od 1.1. do 31.12. 2017. godine – GRAD OZALJ EXCELPDF

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – FINA

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnik – DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine

Dospjele kamate za kredite

UDJ_Grad Ozalj 31.12.2017.


Konsolidirani financijski izvještaj 01.01 – 31.12.2016.

Financijski izvještaji 01.01. – 31.12. 2016.

Bilješke 1.1. – 31.12.2016.

Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2015.

Bilješke 01.01.-31.12.2015

Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2014. 

Biljeske 1.1.-31.12.2014

Dospjele kamate za kredite