Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Službeni glasnik

Službeni glasnik je javno glasilo Grada Ozlja koje se izdaje po potrebi.

2024. GODINA

Broj 1/2024 objavljeno dana 19. siječnja 2024. god.

Broj 2/2024 objavljeno dana 21. ožujka 2024. god.

Broj 3/2024 objavljeno dana 23. travnja 2024. god.

Broj 4/2024 objavljeno dana 29. travnja 2024. god.

2023. GODINA

Broj 1/2023 objavljeno dana 03. veljače 2023. god.

Broj 2/2023 objavljeno dana 30. ožujka 2023. god.

Broj 3/2023 objavljeno dana 28. travnja 2023. god.

Broj 4/2023 objavljeno dana 22. svibnja 2023. god.

Broj 5/2023 objavljeno dana 05. srpnja 2023. god.

Broj 6/2023 objavljeno dana 28. srpnja 2023. god.

Broj 7/2023 objavljeno dana 30. kolovoza 2023. god.

Broj 8/2023 objavljeno dana 18. rujna 2023. god.

Broj 9/2023 objavljeno dana 30. listopada 2023. god.

Broj 10/2023 objavljeno dana 29. studenog 2023. god.

Broj 11/2023 objavljeno dana 21. prosinca 2023. god.

Broj 12/2023 objavljeno dana 29. prosinca 2023. god.

2022. GODINA

Broj 1/2022 objavljeno dana 24. siječnja 2022. god.

Broj 2/2022 objavljeno dana 24. ožujka 2022. god.

Broj 3/2022 objavljeno dana 26. travnja 2022. god.

Broj 4/2022 objavljeno dana 15. lipnja 2022. god.

Broj 5/2022 objavljeno dana 13. srpnja 2022. god.

Broj 6/2022 objavljeno dana 26. srpnja 2022. god.

Broj 7/2022 objavljeno dana 06. rujna 2022. god.

Broj 8/2022 objavljeno dana 15. rujna 2022. god.

Broj 9/2022 objavljeno dana 15. prosinca 2022. god.

Broj 10/2022 objavljeno dana 30. prosinca 2022. god.

Abecedno kazalo 2022. godina


2021. GODINA

Broj 1/2021  objavljeno dana 28. siječnja 2021. god.

Broj 2/2021 objavljeno dana 26. veljače 2021. god.

Broj 3/2021 objavljeno dana 11. ožujka 2021. god.

Broj 4/2021 objavljeno dana 01. travnja 2021. god.

Broj 5/2021 objavljeno dana 14. travnja 2021. god.

Broj 6/2021 objavljeno dana 28. svibnja 2021. god.

Broj 7/2021 objavljeno dana 18. lipnja 2021. god.

Broj 8/2021 objavljeno dana 15. srpnja 2021. god.

Broj 9/2021  objavljeno dana 16. kolovoza 2021. god.

Broj 10/2021 objavljeno dana 22. rujna 2021. god.

Broj 11/2021 objavljeno dana 14. listopada 2021. god.

Broj 12/2021 objavljeno dana 09. prosinca 2021. god.

Broj 13/2021 objavljeno dana 22. prosinca 2021. god.

Broj 14/2021 objavljeno dana 30. prosinca 2021. god.

Abecedno kazalo 2021. godina


2020. GODINA

Broj 1/2020  objavljeno dana 02. ožujka 2020. god.

Broj 2/2020 objavljeno dana 05. svibnja 2020. god.

Broj 3/2020 objavljeno dana 27. svibnja 2020. god.

Broj 4/2020 objavljeno 20. lipnja 2020. god.

Broj 5/2020 objavljeno dana 22. srpnja 2020. god.

Broj 6/2020 objavljeno dana 22. rujna 2020. god.

Broj 7/2020 objavljeno dana 22. listopada 2020. god.

Broj 8/2020 objavljeno dana 26. studenog 2020. god.

Broj 9/2020 objavljeno dana 17. prosinca 2020. god.

Abecedno kazalo 2020. godina


2019. GODINA

Broj 1/2019. objavljeno dana 30. siječnja 2019. god.
Broj 2/2019. objavljeno dana 27. veljače 2019. god.
Broj 3/2019. objavljeno dana 5. travnja 2019. god.
Broj 4/2019.  objavljeno dana 27. lipnja 2019. god.
Broj 5/2019 objavljeno dana 30. rujna 2019. god.
Broj 6/2019 objavljeno dana 06. prosinca 2019. god. 
Broj 7/2019 objavljeno dana 19. prosinca 2019. god.

Abecedno kazalo 2019. godina


2018. GODINA

Broj 1/2018.objavljeno dana 2. veljače 2018. god.
Broj 2/2018.objavljeno dana 28. veljače 2018. god.
Broj 3/2018.objavljeno dana 18. travnja 2018. god.
Broj 4/2018.objavljeno dana 06. lipnja 2018. god.
Broj 5/2018objavljeno dana 04. rujna 2018. god.
Broj 6/2018objavljeno dana 08. studenog 2018. god.
Broj 7/2018objavljeno dana 05. prosinca 2018. god.
Broj 8/2018 objavljeno dana 21. prosinca 2018. god.

Abecedno kazalo 2018.godina


2017. GODINA

Broj 1/2017 objavljeno dana 2. veljače 2017. god.
Broj 2/2017 objavljeno dana 12. travnja 2017. god.
Broj 3/2017 objavljeno 18. travnja 2017. god.
Broj 4/2017 objavljeno 23. lipnja 2017. god.
Broj 5/2017 objavljeno 12. srpnja 2017. god.
Broj 6/2017 objavljeno 11. rujna 2017. god.
Broj 7/2017  objavljeno 02. studenog 2017. god.
Broj 8/2017 objavljeno 21. prosinca 2017. god.
Broj 9/2017 objavljeno 21. prosinca 2017. god. 

Abecedno kazalo 2017. godina


2016. GODINA:

Broj 1/2016
Broj 2/2016
Broj 3/2016
Broj 4/2016
Broj 5/2016
Broj 6/2016
Broj 7/2016 objavljeno dana 12. prosinca 2016. god.
Broj 8/2016 objavljeno dana 19. prosinca 2016. god.

Abecedno kazalo 2016. godina


2015. GODINA:

Broj 1/2015 
Broj 2/2015
Broj 3/2015
Broj 4/2015
Broj 5/2015

Abecedno kazalo 2015. godina


2014. GODINA:

Broj 1/2014
Broj 2/2014
Broj 3/2014
Broj 4/2014
Broj 5/2014
Broj 6/2014
Broj 7/2014
Broj 8/2014

Abecedno kazalo 2014. godina


2013. GODINA:

Broj 1/2013
Broj 2/2013
Broj 3/2013
Broj 4/2013
Broj 5/2013
Broj 6/2013
Broj 7/2013
Broj 8/2013

Abecedno kazalo 2013. godina


2012. GODINA:

Broj 1/2012
Broj 2/2012
Broj 3/2012
Broj 4/2012
Broj 5/2012

2011. GODINA:

Broj 1/2011
Broj 2/2011
Broj 3/2011
Broj 4/2011
Broj 5/2011
Broj 6/2011
Broj 7/2011
Broj 8/2011


Abecedno kazalo 2011. godina


2010. GODINA:

Broj 1/2010
Broj 2/2010
Broj 3/2010
Broj 4/2010
Broj 5/2010
Broj 6/2010
Broj 7/2010
Broj 8/2010

Abecedno kazalo 2010. godina


2009. GODINA:

Broj 1/2009
Broj 2/2009
Broj 3/2009
Broj 4/2009
Broj 5/2009
Broj 6/2009
Broj 7/2009
Broj 8/2009
Broj 9/2009

Abecedno kazalo 2009. godina


2008. GODINA:

Broj 1/2008
Broj 2/2008
Broj 3/2008
Broj 4/2008
Broj 5/2008
Broj 6/2008

Abecedno kazalo 2008. godina


2007. GODINA:

Broj 1/2007
Broj 2/2007
Broj 3/2007
Broj 4/2007
Broj 5/2007
Broj 6/2007


2006. GODINA:

Broj 1/2006
Broj 2/2006
Broj 3/2006
Broj 4/2006
Broj 5/2006
Broj 6/2006

Abecedno kazalo 2006. godina


2005. GODINA:

Broj 1/2005
Broj 2/2005
Broj 3/2005
Broj 4/2005
Broj 5/2005
Broj 6/2005
Broj 7/2005

Abecedno kazalo 2005. godina


ABECEDNA KAZALA:

Abecedno kazalo 2002. godina

Abecedno kazalo 2003. godina

Abecedno kazalo 2004. godina