Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Planovi

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za predlaganje programa javnih potreba grada Ozlja

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ozlja u 2024. godini


II. izmjene Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ozlja u 2023. godini

I. izmjene Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ozlja u 2023. godini

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ozlja u 2023. godini

________________________________________________________________________________________________________________

I. izmjene Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ozlja u 2022. godini

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ozlja u 2022. godini


III. izmjene Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ozlja u 2021. godini

II. izmjene Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ozlja u 2021. godini

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za predlaganje Programa Javnih potreba Grada Ozlja u 2021. godini


PLANOVI PRIJMA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OZLJA

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2024. godinu

Izmjena Plana prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2023. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2023. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2022. godinu

Izmjena Plana prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2021. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2021. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2020. godinu

Izmjena Plana prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2019. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2019. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2018. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2017. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2016. godinu

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja za 2015. godinu

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja u 2019. godini

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja u 2018. godini

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja u 2017. godini

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja u 2016. godini


PLANOVI SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Plan savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2024. godinu

I.Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2024.godinu


Plan savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2023. godinu

I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2023. godinu


Plan savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2022. godinu

I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2022. godinu

II. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2022. godinu


I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2021. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2021. godinu


II. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2020. godinu

I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2020. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2020. godinu


II. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2019. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2019. godinu


I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2018. godinu

Plan savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2018. godinu


III. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2017.

II. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2017.

Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2017.

Plan savjetovanja s javnošću Grada Ozlja za 2017. godinu


PLANOVI UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA OZLJA

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA OZLJA ZA 2024. GODINU

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA OZLJA ZA 2022. GODINU

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja za 2020. godinu

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja za 2019. godinu

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja za 2017. godinu

Plana upravljanja imovinom Grada Ozlja za 2016. godinu (19. prosinca 2016. g.)

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja (15. rujna 2016. g.)


PLANOVI KLASIFIFIKACIJE OZNAKA

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka tijela i unutarnjih ustrojstvenih jedinica unutar Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja za 2022. godinu

Izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Grada Ozlja za 2021. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Grada Ozlja za 2021. godinu

Izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Grada Ozlja za 2020. godinu

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Grada Ozlja za 2020. godinu

Plan klasifikacije oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Grada Ozlja


PLANOVI DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE GRADA OZLJA

Provedbeni plan dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Grada Ozlja za 2016. godinu


PLANOVI GOSPODARENJA OTPADOM GRADA OZLJA

Plan gospodarenja otpadom Grada Ozlja za razdoblje 2018. – 2023. godine

Odluka kojom se utvrđuje da za Plan gospodarenjem otpadom Grada Ozlja za razdoblje 2018.-2023. g. nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš


PLANOVI djelovanja u području prirodnih nepogoda

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu za Grad Ozalj

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu za Grad Ozalj

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Grad Ozalj


PLANOVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA OD OPASNOSTI, NASTANKA I POSLJEDICA KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA

Plan zaštite i spašavanja Stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća

Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za Grad Ozalj

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Ozalj

Odluka o izmjenama i dopunama Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Ozalj


PLANOVI MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA I DOJAVE

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i dojave (20. travnja 2015. g.)

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i dojave (29. ožujak 2015. g.)


PLANOVI KORIŠTENJA TEŠKE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE ZA MOGUĆU ŽURNU IZRADU PROSJEKA I PROBIJANJA PROTUPOŽARNIH PUTOVA RADI ZAUSTAVLJANJA ŠUMSKIH POŽARA

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za moguću žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara (20. travanj 2015. g.)

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za moguću žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara (29. ožujak 2015. g.)


PROVEDBENI PLANOVI UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU GRADA OZLJA 

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2024. godinu

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2023. godinu

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2022. godinu

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2021. godinu

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2020. godinu

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2018. godinu

Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2017. godinu

Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2016. godinu

Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ozlja za 2015. godinu


PLANOVI RADA ZIMSKE SLUŽBE

Plan rada zimske službe za 2023./2024. godinu

Plan rada zimske službe za 2022./2023.godinu

Plan rada zimske službe za 2020./2021.godinu

Plan rada zimske službe za 2019./2020. godinu

Plan rada zimske službe za 2018./2019. godinu

Plan rada zimske službe za 2017./2018. godinu

Plan rada zimske službe za 2016./2017. godinu

Plan rada zimske službe za 2015./2016. godinu


PLANOVI AKTIVNOSTI “GRAD OZALJ” – PRIJATELJ DJECE

Izvedbeni Plan aktivnosti “Grad Ozalj – prijatelj djece” za 2024. godinu

Izvedbeni Plan aktivnosti “Grad Ozalj – prijatelj djece” za 2023. godinu

Izvedbeni Plan aktivnosti “Grad Ozalj – prijatelj djece” za 2022. godinu

Izvedbeni Plan aktivnosti “Grad Ozalj – prijatelj djece” za 2021. godinu

Izvedbeni Plan aktivnosti “Grad Ozalj – prijatelj djece” za 2020. godinu

Izvedbeni Plan aktivnosti “Grad Ozalj – prijatelj djece” za 2015. godinu