Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Mjesni izbori

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA OZLJA

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

MO BRAŠLJEVICA

MO DOJUTROVICA

MO FRATROVCI OZALJSKI

MO GORNJE POKUPJE

MO GRDUN

MO JAŠKOVO

MO KAŠT

MO LEVKUŠJE

MO LOVIĆ PREKRIŠKI

MO MALI ERJAVEC

MO NOVAKI OZALJSKI

MO OBREŽ VIVODINSKI

MO OZALJ

MO PODBREŽJE

MO POLICE

MO POLJE OZALJSKO

MO RADATOVIĆI

MO SVETIČKO HRAŠĆE

MO TOMAŠNICA

MO TRG

MO VIVODINA

MO VRHOVAC

MO ZORKOVAC

MO ZORKOVAC NA KUPI

______________________________________________________

OBVEZNE UPUTE BROJ – MO III O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA I GLASOVANJU NA BIRAČKOM MJESTU

OBAVEZNE UPUTE BROJ – MO II O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA SA TJELESNOM MANOM, NEPISMENIH BIRAČA I BIRAČA KOJI NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO

OGLAS – BIRAČKA MJESTA

Dopuna Rješenja o određivanju biračkih mjesta za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Rješenje o određivanju biračkih mjesta za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja

VMO-6 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika i potpredsjednika

VMO-7 – Izjava o prihvaćanju dužnosti članova

Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne izbore Grada Ozlja

Rješenje o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva Grada Ozlja za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 16. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja (,,Službeni Glasnik” Grada Ozlja broj 3/14, 4/18, 2/22, 8/22) dana 01. listopada 2022. godine, Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore Grada Ozlja, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje sljedeće pravovaljane kandidacijske liste:

1. MO BRAŠLJEVICA

2. MO DOJUTROVICA

3. MO FRATROVCI

4. MO GORNJE POKUPJE

5. MO GRDUN

6. MO JAŠKOVO

6. MO JAŠKOVO

7. MO KAŠT

8. MO LEVKUŠJE

9. MO LOVIĆ PREKRIŠKI

10. MO MALI ERJAVEC

11. MO OBREŽ VIVODINSKI

12. MO OZALJ

12. MO OZALJ

12. MO OZALJ

13. MO NOVAKI OZALJSKI

14. MO PODBREŽJE

15. MO POLICE

16. MO POLJE

17. MO RADATOVIĆI

18. MO SVETIČKO HRAŠĆE

19. MO TOMAŠNICA

19. MO TOMAŠNICA

20. MO TRG

21. MO VIVODINA

22. MO VRHOVAC

22. MO VRHOVAC

22. MO VRHOVAC

23. MO ZORKOVAC

24. MO ZORKOVAC NA KUPI

ZBIRNA LISTA

_______________________________________________________

Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja, Karlovačka županija temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača (,,Narodne novine” broj 144/12, 105/15, 98/19), donosi Objavu biračima

________________________________________________________

Obvezatne upute MO-I – redoslijed radnji i tijek rokova

Izjava o prihvaćanju dužnosti člana proširenog sastava

ODLUKE – IZBORI

OBRAZAC VMO-1

OBRAZAC VMO-2

OBRAZAC VMO-3

OBRAZAC VMO-4_- očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature

OBRAZAC VMO-5. – izjava o prihvaćanju dužnosti člana izbornog povjerenstva

_______________________________________________________

Rješenja Gradskog izbornog povjerenstva Grada Ozlja o odbijanju kandidacijskih listi

Obvezatne upute MO-I – redoslijed radnji_i_tijek_rokova

Obrazac VMO-1

Obrazac VMO-2

Obrazac VMO-3

Obrazac VMO-4 – očitovanje_kandidata_o_prihvaćanju_kandidature

Obrazac VMO-5 -izjava o prihvaćanju dužnosti člana izbornog povjerenstva

____________________________________________________

Rješenje o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva Grada Ozlja

Rješenje o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva Grada Ozlja

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja

ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja

RJEŠENJE o imenovanju stalnog sastava Izbornog povjerenstva Grada Ozlja za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora

OBVEZATNE UPUTE 

VMO – 1  –  Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/ političkih stranaka za članice/članove Vijeća mjesnog odbora

VMO – 2  –  Prijedlog kandidacijske liste  grupe birača za članove/članice vijeća mjesnog odbora

VMO – 3  –  Popis sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača

VMO – 4  –  Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora

VMO – 5  –  Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana Izbornog povjerenstva Grada Ozlja za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja

VMO – 6  –  Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika, člana biračkog odbora za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja

OBJAVA BIRAČIMA

RJEŠENJE o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva Grada Ozlja za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora

RJEŠENJE – o određivanju biračkih mjesta za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja

kandidacijska lista grupa birača MO BRAŠLJEVICA

kandidacijska lista grupa birača MO DOJUTROVICA

kandidacijska lista grupa birača MO FRATROVCI OZALJSKI

kandidacijska lista grupa birača MO GORNJE POKUPJE

kandidacijska lista grupa birača MO GRDUN

kandidacijska lista grupa birača MO JAŠKOVO

kandidacijska lista grupa birača MO KAŠT

kandidacijska lista grupa birača MO LEVKUŠJE

kandidacijska lista grupa birača MO LOVIĆ PREKRIŠKI

kandidacijska lista grupa birača MO MALI ERJAVEC

kandidacijska lista grupa birača MO OBREŽ VIVODINSKI

kandidacijska lista grupa birača MO OZALJ-1

kandidacijska lista HNS- MO OZALJ

kandidacijska lista grupa birača Novak-MO OZALJ

kandidacijska lista grupa birača MO OZALJSKI NOVAKI

kandidacijska lista grupa birača MO PODBREŽJE 1

kandidacijska lista grupa birača MO PODBREŽJE

kandidacijska lista grupa birača MO POLICE

kandidacijska lista grupa birača MO POLJE OZALJSKO

kandidacijska lista grupa birača MO RADATOVIĆI

kandidacijska lista grupa birača MO SVETIČKO HRAŠĆE

kandidacijska lista grupa birača MO TOMAŠNICA 1

kandidacijska lista grupa birača MO TOMAŠNICA

kandidacijska lista grupa birača MO TRG

kandidacijska lista grupa birača MO VIVODINA

kandidacijska lista grupa birača MO VRHOVAC

kandidacijska lista grupa birača MO ZORKOVAC

kandidacijska lista grupa birača MO ZORKOVAC NA KUPI

ZBIRNA LISTA

OBAVEZNE UPUTE BROJ – MO II

OBAVEZNE UPUTE BROJ – MO III

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Brašljevica

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Dojutrovica

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Fratrovci Ozaljski

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Gornje Pokupje

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Grdun

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Jaškovo

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Kašt

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Levkušje

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Lović Prekriški

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Mali Erjavec

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Obrež Vivodinski

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Ozalj

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Ozaljski Novaki

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Podbrežje

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Police

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Polje Ozaljsko

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Radatovići

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Svetičko Hrašće

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Tomašnica

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Trg

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Vivodina

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Vrhovac

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Zorkovac na Kupi

rezultati izbora za vijeće mijesnih odbora MO Zorkovac

Konačni rezultati izbora za vijeća mjesnih odbora