Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Civilna zaštita

Članovi Stožera civilne zaštite Grada Ozlja:

Stjepan Basar, predsjednik Gradskog vijeća Grada Ozlja – za načelnika

Vlatko Pečaver, gradski vatrogasni zapovjednik Grada Ozlja – za zamjenika načelnika

Tatjana Čumpek, viši stručni savjetnica u Službi CZ Karlovac – za članicu

Tomislav Sudac, načelnik PP Ozalj – za člana  

Nikica Spudić, ispred HGSS Karlovac – za člana

Nada Diković, ravnateljica Doma zdravlja Ozalj – za članicu

Sanja Valčić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Ozalj – za članicu   

Željko Pilat – ispred Radio kluba Ozalj – za člana

Željko Nahod, Viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša – za člana

Stožer civilne zaštite Grada Ozlja

e-mail adresa:  grad.ozalj@ozalj.hr

Kontakt brojevi Stožera civilne zaštite Grada Ozlja: 047 / 731-400 / 044/066, 098 / 230 – 266


BROŠURA ZA GRAĐANE – ULOGA GRAĐANA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Odluke i upute

Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 pute okupljanja (18. lipnja 2021.)

Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID -19 putem okupljanja (25. listopada 2020.)

COVID – 19! – NOVE MJERE OPREZA

Odluka o stavljanju van snage Odluke o zatvaranju sportskih i dječjih igrališta na području Grada Ozlja

Upute trgovinama i prodavaonicama prehrambenih artikala

Dopuna Uputa u vezi s dnevnim migrantima

Uputa u vezi s dnevnim migrantima (radnicima) koji putuju na posao u Belu Krajinu i Dolenjsku

Upute u vezi s odobravanjem pojedinačnog lova

Upute u vezi s odobravanjem pojedinačnog ribolova

Odluka o izmjeni Odluke o odgodi rada DV Zvončić Ozalj

Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika CZGO

Odluka o zatvaranju sportskih i dječjih igrališta na području Grada Ozlja

Odluka o obustavi rada u fitnes centrima

Odluka o radnom vremenu u objektima koji priređuju igre na sreću

Odluka o odgodi rada DV Zvončić Ozalj

Odluka o promjeni radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Ozlja


Rješenja

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ozlja

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ozlja (2022.g.)

Rješenje o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ozlja (2021.g)

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ozlja

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ozlja

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ozlja

Rješenje o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Ozlja (2017.g)


Planovi

Revizija Plana djelovanja civilne zaštite Grada Ozlja

II. Izmjene Plana pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Ozlja

Izmjene plana pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Ozlja

Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Ozlja

Odluka o izmjenama i dopunama Plana djelovanja civilne zaštite Grada Ozlja

Plan djelovanja civilne zaštite na području Grada Ozlja

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Ozlja


Revizija Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Ozalj

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Ozalj


Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2024. godinu

Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2023. godinu

Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2022. godinu

Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2020. godinu

Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2019.godinu

Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2017. godinu


Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2024. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2023. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2022.godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2021. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2020.godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2019. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2018. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2017. godinu 

Godišnji Plan razvoja civilne zaštite na području Grada Ozlja za 2016. godinu


Analize stanja

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja u 2023. godini

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja u 2022. godini

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja u 2021. godini

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja u 2020. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja u 2019. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja u 2018. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja u 2017. godinu


Ostalo

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zašite na području Grada Ozlja u razdoblju od 2024. do 2027. godine

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ozlja u razdoblju od 2020. do 2023. godine


Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Ozlja

Odluka o usklađenju Plana zaštite od požara