Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Jednostavna nabava

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (2024. g.)

Odluka o II Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (2019. g.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (2018. g.)

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (2017. g.)


Postupak jednostavne nabave – Opskrba električnom energijom

Odluka o provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik i popis mjernih mjesta

19/11/2021

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

03/12/2021


Postupak jednostavne nabave – Dobava i montaža sprava na Vježbalište na otvorenom 

Odluka o provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Obrazac izjave o nekažnjavanju

13/10/2021

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

21/10/2021


Postupak jednostavne nabave – Gradnja nadstrešnice za kontejnere i spremišta za pelete uz DV Zvončić Ozalj

Odluka o ponovnoj provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda – ponovljeni postupak

Ponudbeni list

Troškovnik

Obrazac izjave o nekažnjavanju – uz točku 10.1.

Projekt – mapa 1

Projekt – mapa 2

07/10/2021

Odluka o poništenju ponovljenog postupka jednostavne nabave

18/10/2021


Postupak jednostavne nabave – Izgradnja WiFi infrastrukture vezano uz poziv “WiFi4EU”

Odluka o provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Obrazac ponudbenog lista – Prilog 1

Obrazac troškovnika – Prilog 2

Obrazac izjave o nekažnjavanju – Prilog 3

Obrazac izjave o jamstvenom roku – Prilog 4

Obrazac izjave o pružanju usluga održavanja – Prilog 5

Obrazac izjave o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora-Prilog 6

Obrazac izjave o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – Prilog 7

24/09/2021

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

11/10/2021


Postupak jednostavne nabave – Sanacija klizišta – izgradnja potpornog zida i rekonstrukcija prometnice u Podgraju

Odluka o provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Obrazac uz točku 10.1.

Izvedbeni projekt – trasa ceste

Izvedbeni projekt – potporni zid

01/09/2021

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

21/09/2021


Postupak jednostavne nabave – Izgradnja WiFi infrastrukture vezano uz poziv “WiFi4EU”

Odluka o ponovnoj provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Obrazac ponudbenog lista – Prilog 1.

Obrazac troškovnika – Prilog 2.

Obrazac izjave o nekažnjavanju – Prilog 3.

Obrazac izjave o jamstvenom roku – Prilog 4.

Obrazac izjave o pružanju usluga održavanja – Prilog 5.

Obrazac izjave o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora – Prilog 6.

Obrazac izjave o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – Prilog 7.

30/07/2021

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

24/08/2021


Postupak jednostavne nabave – Gradnja nadstrešnice za kontejnere i spremišta za pelete uz DV Zvončić Ozalj 

Odluka o provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Projekt – mapa 1

Projekt – mapa 2

Troškovnik

Ponudbeni list

Obrazac uz točku 10.1.

27/07/2021

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

20/08/2021


Postupak jednostavne nabave – Izrada II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja 

Odluka o provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna PPUG

Ponudbeni list

Obrazac uz točku 10.1.

Obrazac uz točku 12.8.

Obrazac uz točku 12.9.

01/07/2021

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

14/07/2021


Postupak jednostavne nabave – WiFi4EU

Odluka o provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Sporazum sa prilozima

23/09/2020

Odluka o poništenju postupka

07/10/2020


Postupak jednostavne nabave – Usluge stručnog nadzora – Sanacija klizišta – Zorkovac Vivodinski

Odluka o provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Glavni i izvedbeni projekt

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponude

Odluka o odabiru


Postupak jednostavne nabave – Usluge stručnog nadzora – Unapređenje infrastrukture poduzetničke zone Lug, Ozalj

Odluka o provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda 

02/12/2019

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponude

Odluka o dabiru


Postupak jednostavne nabave – Izgradnja pješačke staze uz Kupu

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda


Postupak jednostavne nabave – Opskrba električnom energijom objekata u vlasništvu Grada Ozlja

Odluka o provedbi postupka

Poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda – ISPRAVAK

Troškovnik

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

_____

Postupak jednostavne nabave za Uslugu zaprašivanja komaraca 

Odluka o odabiru

_____

Postupak jednostavne nabave za Usluge stručnog nadzora – proširenje DV Zvončić Ozalj

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

_____

Postupak jednostavne nabave za izgradnju šumske ceste “Jalovina”

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave za izgradnju šumske ceste “Jalovina

poziv na dostavu ponuda

Troškovnik Šumska cesta Jalovina

Odluka o odabiru

_____

Postupak jednostavne nabave za glavni projekt Centra za posjetioce Slava Raškaj

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Objavljeno 21. veljače 2018. godine


Postupak jednostavne nabave za nabavu opreme za kupalište – objekta svlačionice

Odluka o odabiru

Objavljeno 20. veljače 2018. godine


Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za uslugu izrade glavnog projekta za Interpretacijski centar – Centar za posjetioce Slava Raškaj

Objavljeno 15. siječnja 2018. godine


Postupak jednostavne nabave za izvođenje radova na izgradnji parkirališta Petruš Vrh

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Objavljeno 02. studenog 2017. godine.

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude za izvođenja radova na izgradnji parkirališta Petruš Vrh

Troškovnik radova

Objavljeno 06. listopada 2017. godine


Postupak jednostavne nabave za izvođenje radova na sanaciji Etno sela u Ozlju.

Odluka o odabiru 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Objavljeno 27. rujna 2017. godine.

Odluka o provedbi postupa jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji Etno sela u Ozlju

Troškovnik radova

Objavljeno 07. rujna 2017. godine


Postupak jednostavne nabave za izvođenje radova na izgradnji kanala oborinske odvodnje u naselju Trg.

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji kanala oborinske odvodnje u naselju Trg

ISPRAVAK – Troškovnik radova

Troškovnik radova

Glavni projekt (1 dio)

Glavni projekt (2 dio)

Glavni projekt (3 dio)

Objavljeno 20. srpnja 2017.g.

Odluka o odabiru
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Objavljeno 01. kolovoza 2017.g.


Odluka o odabiru za nabavu objekta sanitarnog čvora za “Kupalište Slave Raškaj”

U postupku prikupljanja ponuda slanjem poziva na dostavu ponuda na jednog (1) ponuditelja za nabavu objekta sanitarnog čvora za “Kupalište Slave Raškaj” odabire se ponuda ponuditelja EUROMODUL d.o.o., Blažići 21, 51216 Viškovo.

Više…


Odluka o odabiru za izvođenje pripremnih radova za postavljanje objekata na “Kupalištu Slave Raškaj”

U postupku prikupljanja ponuda slanjem poziva na dostavu ponuda na najmanje tri (3) ponuditelja za izvođenje pripremnih radova za postavljanje objekata na “Kupalištu Slave Raškaj” odabire se ponuda ponuditelja CENTROGRADNJA d.o.o., Plemićko 12, 10000 Zagreb.

Više…


Odluka o odabiru za nabavu opreme – pozornice za “Kupalište Slave Raškaj”

U postupku prikupljanja ponuda slanjem poziva na dostavu ponuda na najmanje tri (3) ponuditelja za nabavu opreme – pozornice za “Kupalište Slave Raškaj”, odabire se ponuda ponuditelja BO-MAH d.o.o., Kraljevička 50, 10000 Zagreb.

Više…


REGISTAR UGOVORA BAGATELNE NABAVE – 2016. GODINA


Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave za radove na zacjevljenju potoka Curak u Ozlju – II faza
Objavljeno 28. travnja 2017. g.


REGISTAR UGOVORA BAGATELNE NABAVE – 2015. GODINA

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti


Postupak bagatelne nabave za izradu elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom vezanog uz izradu glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Odluka 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – Poziv na dostavu ponuda za izradu elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom vezanog uz izradu glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Odluka o odabiru

Zapisnik


Postupak bagatelne nabave za izradu dijela izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Odluka 

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – Poziv na dostavu ponuda za izradu dijela izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnju Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj

Odluka o odabiru 

Zapisnik