Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Participativno budžetiranje

PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE – Male komunalne akcije

Male komunalne akcije uređenja objekta komunalne infrastrukture ili “komunalni prioriteti mjesnih odbora“ su aktivnostikoje se provode s ciljem podizanja kvalitete življenja građana odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti mjesnih odbora.

Komunalne prioritete predlažu građani i vijeća mjesnih odbora, a realizira Grad Ozalj.

Male komunalne akcije („komunalni prioriteti“) obuhvaćaju prijedloge radova vezane za uređenje:

 • javnih zelenih površina
 • pješačkih staza, pješačkih zona (stepeništa, prolaza)
 • dječjih igrališta
 • komunalne opreme (klupe, garniture za sjedenje)
 • autobusnih nadstrešnica
 • sanaciju divljih deponija
 • kupališta
 • vertikalne signalizacije (postava prometnih znakova, prometnih ogledala)
 • objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina
 • prostora na grobljima.

Male komunalne akcije („komunalne prioritete“) mogu predlagati:

 • vijeća mjesnih odbora
 • građani i
 • udruge građana
 • građani i udruge građana uz suglasnost predsjednika vijeća mjesnog odbora na čijem se području nalaze.

Prijedloge u pisanom obliku građani i svi zainteresirani dostavljaju pripadajućem mjesnom odboru odnosno Gradu Ozlju,

 • osobno (Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj)
 • putem sandučića na pročelju zgrade Gradske uprave
 • e-mailom (grad.ozalj@ozalj.hr)
 • putem obrasca dostupnog tijekom trajanja poziva

U razmatranje se uzimaju prijedlozi malih komunalnih akcija poznatih predlagatelja (u cilju transparentnosti anonimni prijedlozi neće se razmatrati).

Javni poziv za predlaganje malih komunalnih akcija objavit će se ožujku tekuće godine (iznimno u srpnju 2021. godine zbog planiranja istih za 2022. godinu).

Poziv se objavljuje:

 • na Internet stranicama Grada Ozlja, www.ozalj.hr
 • na oglasnim pločama mjesnih odbora (putem predsjednika vijeća mjesnih odbora).

  O svim prikupljenim prijedlozima malih komunalnih akcija na zajedničkom sastanku raspravljaju predsjednici mjesnih odbora (ispred vijeća mjesnog odbora), predstavnici komunalnih poduzeća te predstavnici Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja, a odluku donose sukladno kriterijima koje će, na prijedlog Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove, većinom glasova usvojiti svi predstavnici.

Tijekom godine održavaju se najmanje dva sastanka svih predstavnika koje saziva gradonačelnik.

Objedinjeni prijedlozi komunalnih prioriteta objavit će se na internetskoj stranici Grada Ozlja www.ozalj.hr, u rubrici Participativno budžetiranje.

Odabrani komunalni prioriteti koji će se realizirati, s naznakom roka i  zaduženja za realizaciju (plan realizacije malih komunalnih akcija) objavit će se na internetskoj stranici Grada Ozlja www.ozalj.hr, u rubrici Participativno budžetiranje.

Za svaku prihvaćenu malu komunalnu akciju koja će se realizirati potrebno je:

– izraditi troškovnik

– odrediti zaduženu osobu/odsjek/komunalno poduzeće za realizaciju

– odrediti dinamiku radova/rok za realizaciju

– pratiti i dokumentirati izvođenje

– koordinirati radove s predsjednicima vijeća mjesnih odbora

– izvijestiti o konačnoj realizaciji

– polugodišnje izvijestiti o realiziranim akcijama na internetskoj stranici Grada Ozlja www.ozalj.hr, u rubrici Participativno budžetiranje kako bi građani mogli pratiti realizaciju.

U nastavku se nalazi Javni poziv i Obrazac za prijavu.

Javni poziv

Obrazac za prijavu – male komunalne akcije