Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

E-savjetovanja

Aktualna savjetovanja

________________________________________________________________________________________________________________

Završena savjetovanja

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Nacrt Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Ozlja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

________________________________________________________________________________________________________

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

___________________________________________________________________________________________________________

Nacrt Programa potpora malog i srednjeg poduzetništva Grada Ozlja u 2024. godini

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

_____________________________________________________________________________________________________________

Nacrt Programa potpora u turizmu Grada Ozlja u 2024. godini

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJE

______________________________________________________________________________________________________________

Nacrt Programa potpora u poljoprivredi Grada Ozlja u 2024. godini

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

______________________________________________________________________________________________________________

Nacrt Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja za 2024. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt Odluke o porezima Grada Ozlja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Grada Ozlja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Ozlja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt Proračuna Grada Ozlja za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Damir Vergot

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ozlja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ozlja za 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Programa potpora turizmu na području Grada Ozlja za 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Ozlja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt Odluke o proglašenju Dana hrvatskih branitelja ozaljskog kraja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt proračuna Grada Ozlja za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Ozlja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja za 2022. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt prijedloga Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI


Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja za razdoblje 2021. – 2027.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Strategija upravljanja imovinom

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI


Nacrt prijedloga Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Ozlja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – prikupljanje komunalnog otpada

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Odluka o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Ozlja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Odluka o socijalnoj skrbi

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Odluka o socijalnoj skrbi

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt Prijedloga Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2022. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – poljoprivreda

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt Prijedloga Programa potpora u turizmu na području Grada Ozlja za 2022. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – turizam

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt Prijedloga Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ozlja za 2022. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – poduzetništvo

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Izvedbeni plan aktivnosti Grad Ozalj – prijatelj djece

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

___________________________________________________

Program potpore u poljoprivredi Grada Ozlja za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

____________________________________________________

Program razvoja poduzetništva Grada Ozlja za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

____________________________________________________

Program potpore u turizmu za 2021. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

_____________________________________________________

Nacrt Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Ozlja (2. revizija) i donošenje Revizije Plana zaštite od požara Grada Ozalj (2. revizija)

Plan zaštite od požara Grada Ozlja (2. revizija)

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Graad Ozlja (2. revizija)

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU


Nacrt proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

IzvjeŠĆe o provedenom savjetovanju

Nacrt prijedloga – Krovni interpretacijski plan “Dodir civilizacija”

Kompletna projektna dokumentacija koja uključuje sve priloge nalazi se na poveznici https://drive.google.com/drive/folders/18b-fN9R-389Ld7ctBWblWVArcqjZyaon?usp=sharing

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt I. Izmjena i dopuna Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva za 2020. godinu
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja
Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju 

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja
Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarske djelatnosti
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju 
Izvješće o provedenom savjetovanju 

II Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Programa potpore u poljoprivredi Grada Ozlja za 2020
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Procjena rizika od velikih nesreća Grad Ozalj
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt prijedloga Programa potpora malog i srednjeg poduzetništva Grada Ozlja u 2020. godini
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Izvješće o provedenom savjetovanju

NACRT PRIJEDLOGA ProgramA potporA U turizMU
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
IzvjeŠĆE o provedenom savjetovanju

Nacrt ProraČUNA Grada Ozlja 2020.-2022.
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
IzvjeŠĆE o provedenom savjetovanju

Nacrt Prijedloga OdlukE o komunalnoj naknadi
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
IzvjeŠĆe o provedenom savjetovanju

Nacrt prijedloga OdlukE o komunalnom doprinosu
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
IzvjeŠĆe o provedenom savjetovanju

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ili objektu za robinzonski smještaj

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom e savjetovanju


POZIV NA JAVNI UVID – NOVOG PRIJEDLOGA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Sukladno  čl. 29, st. 5 Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( N.N. br. 20/18 ), Grad Ozalj izlaže na  Javni uvid novi Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ozlja.

Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ozlja, s popratnom dokumentacijom, može  se izvršiti u periodu od 14. do 29.studenog 2018.godine, radnim danom  od 8,00 do 12,00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Ozlja, I kat.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na novi Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivati će Gradsko vijeće Grada Ozlja.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ozlja moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnici Grada Ozlja, Kurilovac 1.

VIŠE…

PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA
Alen Vrbos  14/11/2018/Aktualna savjetovanja

Izvadci iz zemljišne knjige

Potvrda – Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Karlovac
Branka Malić 29/11/2018/Aktualna savjetovanja


Nacrt Proračuna Grada Ozlja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), Grad Ozalj upućuje

J A V N I  P O Z I V
za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
na nacrt Proračuna Grada Ozlja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz Nacrt dokumenta.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu iva.palakovic.jerkovic@ozalj.hr zaključno do 29. listopada 2018. godine.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju 

Nacrt proračuna Grada Ozlja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Izvješće o provedenom e savjetovanju  

Branka Malić  15/10/2018/15:49 Aktualna savjetovanja


NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta Gradskog vijeća Grada Ozlja

Izvješće o provedenom e-savjetovanju

Alen Vrbos  25/05/2018/ 14:03  Aktualna savjetovanja


Poziv na javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ozlja

Sukladno  čl. 29, st. 5 Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( N.N. br. 20/18 ), Grad Ozalj izlaže na  Javni uvid  Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ozlja.

Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Ozlja, s popratnom dokumentacijom, može  se izvršiti u periodu od 7. do 22.svibnja 2018. godine, radnim danom  od 8,00 do 12,00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Ozlja, I kat.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivati će Gradsko vijeće Grada Ozlja u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ozlja moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnici Grada Ozlja, Kurilovac 1.

VIŠE…

PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA

Izvješće o provedenom e-savjetovanju

 Branka Malić  07/05/2018/15:58 Aktualna savjetovanja


Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Ozlja za razdoblje 2018.-2023. godine

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom e- savjetovanju 

Branka Malić  18/01/2018/Aktualna savjetovanja


NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU RUDINA I ULICA NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Grafički prikaz 1

Grafički prikaz 2

Grafički prikaz 3

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom e- savjetovanju

Branka Malic 14/12/2017/Aktualna savjetovanja


NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom e- savjetovanju

Branka Malic 14/12/2017/Aktualna savjetovanja


NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA OZLJA

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom e- savjetovanju

Branka Malic 04/12/2017/Aktualna savjetovanja


NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA OZLJA

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom e- savjetovanju

Branka Malic 21/11/2017/Aktualna savjetovanja


NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom e- savjetovanju

Branka Malic 21/11/2017/Aktualna savjetovanja


NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA POTPORA U TURIZMU NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom e- savjetovanju

Branka Malic 21/11/2017/Aktualna savjetovanja


NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju 

Izvješće o provedenom e- savjetovanju

Branka Malic 21/11/2017/Aktualna savjetovanja


NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom e- savjetovanju


UREĐENJE PARKA HRVATSKIH BRANITELJA S SPOMEN OBILJEŽJEM

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju-uređenje-parka-hrvatskih-branitelja-sa-spomen-obilježjem

Izvješće-o-provedenom-e-savjetovanju


NACRT STRATEGIJE RAZVOJA GRADA OZLJA

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom e- savjetovanju


NACRT STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA OZLJA

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom e- savjetovanju


nacrt prijedloga Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2017.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom e- savjetovanju


Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom e- savjetovanju


NACRT PRORAČUNA GRADA OZLJA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom e- savjetovanju


NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ULICA NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Grafički prikaz – prijedlog naziva ulica

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom e- savjetovanju