Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Službenik za informiranje

Sukladno obvezi iz odredbe članka 10. i 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Grad Ozalj je imenovao službenika za informiranje.

Kontakt podaci zamjenika službenika za informiranje:
Danijel Kožar, dipl.iur.
Kurilovac 1, 47280 OZALJ
telefon: 047/731-400, kućni 107
e-mail adresa:  danijel.kozar@ozalj.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama, (NN 25/1385/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (12/14)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu-Excel

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu VIŠE


Temeljem članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine« broj 25/13, 85/15) i članka 43. Statuta Grada Ozlja («Službeni glasnik» Grada Ozlja broj 2/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja donosi

O D L U K U 
o imenovanju službene osobe ovlaštene za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama


Temeljem članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine« broj 25/13, 85/15) i članka 43. Statuta Grada Ozlja («Službeni glasnik» Grada Ozlja broj 2/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja donosi

O D L U K U
o imenovanju zamjenika službenika za informiranje


Korisnik može u zahtjevu za pristup informacijama naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.

  • Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu
  • Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastaviti će se službena zabilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrati će se da je zahtjev podnesen
  • Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište
  • Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obavezan pozvati se na primjenu ovog zahtjeva
  • Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe
  • Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastupaju pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade
  • Kriteriji za određivanje visine naknade i način naplate naknade propisani su na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti odlučiti će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora navesti : naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište, informacije koje želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha).Ponovna uporaba informacija dopuštena je i dostupna svim podnositeljima zahtjeva uz istu naknadu i pod istim uvjetima.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMAPDF, WORD

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJE GRADA OZLJA – PDF, WORD

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE – PDF, WORD