Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Statut, Poslovnik, etički kodeks

Statut Grada Ozlja

KLASA: 012-03/21-01/01/ URBROJ: 2133/05-01-21-02
Ozalj, 08. ožujka 2021. godine
Na temelju članka 23. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 2/21), Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost na svojoj 7. sjednici održanoj dana 08. ožujka 2021.g., utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada Ozlja.
Pročišćeni tekst Statuta Grada Ozlja obuhvaća Statut Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/20 – pročišćeni tekst, 2/21).
Predsjednica
Odbora za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost
Nada Diković, dr.med.vet.

Statut Grada Ozlja 3/21 – pročišćeni tekst

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja 2/21


Statut Grada Ozlja 3/20 – pročišćeni tekst

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja 1/20


Statut Grada Ozlja 2/18 – pročišćeni tekst

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja 1/18


Statut Grada Ozlja 7/13 – pročišćeni tekst

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja 2/13

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Ozlja 1/13


Statut Grada Ozlja 5/09

Poslovnik gradskog vijeća Grada Ozlja

KLASA: 011-01/21-01/01
URBROJ: 2133/05-01-21-2
Ozalj, 08. ožujka 2021.g. Na temelju članka 16. Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 2/21), Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost na svojoj 7. sjednici održanoj dana 08. ožujka 2021.g., utvrdio je pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja.
Pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja obuhvaća Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/20 – pročišćeni tekst, 2/21).

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja 3/21 – pročišćeni tekst

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 2/21


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja 3/20 – pročišćeni tekst

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 1/20


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja 2/18 – pročišćeni tekst

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 1/18


Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 5/15


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja 7/13 – pročišćeni tekst

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 6/13

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 2/13

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ozlja 1/13


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Ozlja 5/09

ETIČKI KODEKS

Izmjene i dopune Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Ozlju

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Ozlju