Prestanak rada blagajne Komunalnog Ozalj d.o.o.

Grad OzaljNovosti

Obavještavamo korisnike usluga Komunalnog Ozalj d.o.o. da s danom 14.04.2019. godine prestaje mogućnost obavljanja svih vrsta uplata i isplata preko blagajne Komunalnog Ozalj d.o.o. Od 15.04.2019. godine, korisnici usluga sva plaćanja u korist Komunalnog Ozalj d.o.o., mogu obavljati u najbližoj ustanovi za platni promet u Republici Hrvatskoj.“

DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ – UPISI U PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

Grad OzaljNovosti

Zahtjev za upis djeteta u redovni program DV Zvončić Ozalj Upitnik za roditelje Privola za korištenje osobnih podataka   ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA SA PRIPADAJUĆOM DOKUMENTACIJOM PREDAJE SE U URED RAVNATELJICE OD 8. TRAVNJA DO 19. TRAVNJA 2019., RADNIM DANOM OD 8.00 DO 15.00 SATI Zahtjev za upis djeteta, Upitnik za roditelje i Privola za korištenje osobnih podataka mogu se … Read More

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI-radno mjesto višeg referenta/ice – komunalnog redara

Grad OzaljNatjecaji, Novosti

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18- u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto višeg referenta/ice – komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za urbanizam i komunalne poslove objavljuje   P  O  Z  I  V … Read More

Objava biračima povodom izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Grad OzaljNovosti

Predsjednica Republike Hrvatske raspisala je izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske Odlukom o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, KLASA: 013-05/19-01/01, URBROJ: 71-06-01/1-19-1 od 25. ožujka 2019. Odluka Predsjednice Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske stupa na snagu 26. ožujka 2019. Izbori će se održati u … Read More

UMIROVLJENICIMA S MIROVINAMA MANJIM OD 1.500,00 KN ISPLATA JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI PRIGODOM USKRSA – JAVNI POZIV

Grad OzaljNovosti

Na osnovi čl. 18. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja 8/18) pozivaju se umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja, a koji imaju mirovinu manju od 1.500,00 kuna, da podnesu zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć prigodom blagdana Uskrsa. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć prigodom blagdana ostvaruju umirovljenici čija mirovina iznosi do 1.000,00 kuna mjesečno – … Read More

Natječaj VIŠI REFERENT-KOMUNALNI REDAR

Grad OzaljNatjecaji, Novosti

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje N A T J E Č A J za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja … Read More

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – odgojitelj predškolske djece (m/ž)

Grad OzaljNatjecaji, Novosti

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13) ičlanka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozaljdonesene dana 21. veljače 2019. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB:36389970954,raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – odgojitelj predškolske djece (m/ž) VIŠE…