Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

GRAD OZALJ OSTVARIO EU SREDSTVA ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA NOVE GENERACIJE

Prostorni planovi Grada Ozlja osuvremenit će se, unificirati i digitalizirati te time pojednostavniti i olakšati njihova provedba putem digitalnog infrastrukturnog servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga, što će u konačnici smanjiti opterećenja te ubrzati izdavanje akata za gradnju i realizaciju investicija.

Naime, Grad Ozalj zaprimio je Odluke o financiranju za projekte:

Izrada izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ozlja (kod projekta: NPOO.C2.3.R3-I7.01.0117)

Izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja ((kod projekta: NPOO.C2.3.R3-I7.01.0165)

Izrada Urbanističkog plana uređenja Šljunčare (kod projekta: NPOO.C2.3.R3-I7.01.0178)

Digitalizacija prostornih planova Gradu Ozlju odobrena je u okviru operativnog programa Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO), Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ (kod poziva: NPOO.C2.3.R3-I7.01) otvorenog 1. veljače 2024. godine, objavljenog od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100 %, a Gradu Ozlju ukupno je odobren iznos od 68.000,00 eura.

Opći cilj projekta je osuvremeniti i digitalizirati prostorne planove grada Ozlja putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, sukladno Pravilniku o prostornim planovima (Narodne novine broj 152/23).

Specifični cilj projekta je pridonijeti lakšoj provedbi prostornih planova grada Ozlja putem digitalnog infrastrukturnog servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga s ciljem smanjenja administrativnog opterećenja ciljanih skupina te ubrzavanja postupaka izdavanja akata za gradnju korisnicima.

Ciljna skupina na koju će projekt utjecati su građani s područja grada Ozlja i šire, poslovni subjekti i zainteresirani investitori.

Projekti će rezultirati izradom i donošenjem izmjena i dopuna prostornih planova grada Ozlja u Informacijskom sustavu prostornog uređenja putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, a sukladno Pravilniku o prostornim planovima (NN 152/23).