Grad Ozalj

Dobrodošli
Kurilovac 1, 47280 Ozalj

Pon – Pet 07:30 – 15:30 sati
Tel: +385(0)47 731-400,420,044,066

Gradonačelnica Lidija Bošnjak, dipl.oec.

Odsjek za urbanizam i komunalne poslove
Vesna Cvijak – voditeljica Odsjeka
vesna.cvijak@ozalj.hr
tel: 047/731-400 (kućni 109), mob: 099/433-9657


Martin Halić – viši referent – komunalni redar

– poljoprivredni redar
martin.halic@ozalj.hr
tel: 047/731-400 (kućni 111), mob: 099/433-9507

Rekonstrukcije, dogradnje,obnove

Projekti grada Ozalj

U novije vrijeme, Grad Ozalj je postao privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika. 

Novosti

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

Karlovačka županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2021./2022. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: 05. 11. 2021. godine. NATJEČAJ Prijave su isključivo u elektronskom obliku. Sva dokumentacija kao i link za registraciju i prijavu, te Upute za prijavitelje nalaze se na gore navedenom linku.

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 20. listopada 2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj objavljuje: Natječaj za odgojitelja predškolske djece – voditelj popodnevnog programa predškole i igraonice

Obavijest Hrvatskih cesta o trenutnim radovima na izgradnji mosta u Gornjem Pokupju

Radovi koji se trenutno izvode na desnoj strani Kupe, a nakon zatvaranja ceste za sav promet su slijedeći:  Skinuta je postojeća kolnička konstrukcija i izvedeni su zemljani radovi.  2. Izveden je nasip sa kamenom oblogom. 3. Izvodi se oborinska odvodnja i postavljen je separator. 4. Izvedeni su temelji rasvjete i pripadajuće kabliranje za javnu rasvjetu.  […]

OBAVIJEST!

Obavještavamo građane da će se dana 20. i 21. listopada 2021. godine (srijeda i četvrtak) odvijati radovi na DV 10 kV Zorkovac, od 08:00 do 16:00 sati, te će područje Zorkovca (lijevog) biti bez opskrbe električnom energijom.

Produljenje druge faze Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u RH 2021.

U skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u RH 2021. godine, Državni zavod za statistiku odlučio je produljiti provedbu druge faze Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, odnosno terenskog popisivanja do 29. listopada 2021. godine. U prilogu: ODLUKA

(EU) 2016/2102

Izjava o pristupačnosti

u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Natječaji

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 20. listopada 2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj objavljuje: Natječaj za odgojitelja predškolske djece – voditelj popodnevnog programa predškole i igraonice

Otvoreni LAG Vallis Colapis natječaji

Obavještavamo Vas kako je Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis objavila dva LAG Natječaja za provedbu podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, i to: 6. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.4. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, 7. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike […]

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

Karlovačka županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2021./2022. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: 06. 10. 2021. godine. U prilogu poveznica: https://www.kazup.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-pozivi-uo-za-skolstvo-3/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-na-podrucju-karlovacke-zupanije-za-skolsku-godinu-2021-2022 Novost u ovoj školskoj godini je da su prijave isključivo u elektronskom obliku, te da se prijave poslane poštom ili drugim medijima neće uzimati u […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši referent za opće poslove i informatizaciju u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Ozlja objavljuje Poziv na prethodnu provjeru […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Vaš i naš Ozalj

Privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika

Naša je stranica namijenjena investitorima, gospodarstvenicima, turistima te svima koji žele upoznati naš kulturni krajolik.