Grad Ozalj

Dobrodošli
Kurilovac 1, 47280 Ozalj

Pon – Sri / Pet 07:00 – 15:00 sati; Čet 09:00 – 17:00
Tel: +385(0)47 731-400,420,044,066

Gradonačelnica Lidija Bošnjak, dipl.oec.


Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Martin Halić – viši referent – komunalni redar

– poljoprivredni redar
martin.halic@ozalj.hr
tel: 047/731-400 (kućni 111), mob: 099/433-9507

Rekonstrukcije, dogradnje,obnove

Projekti grada Ozalj

U novije vrijeme, Grad Ozalj je postao privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika. 

Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) i članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/22), […]

KRIŽNI PUT OZALJ-SVETICE 02.04.

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Zrinski i Frankopan Ozalj u suradnji sa župnikom župne crkve Svetog Vida, preč. Željkom Ivanom Bakšićem organizira tradicionalno hodočašće Križnog puta od Ozlja do Svetica. Pohod i molitva će biti na blagdan Cvjetnice, 02.04. (nedjelja) – s polaskom u 15:00 sati od župne crkve sv. Vida u Ozlju.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- radno mjesto Voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Voditelja Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove, u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za urbanizam i komunalne poslove objavljuje Poziv na […]

Proslava 40. obljetnice pobratimljenja

Jučer je u Kulturnom domu u Metliki održana svečanost povodom 40. godišnjice pobratimljenja Općine Metlika i Grada Ozlja prilikom koje je i obnovljen potpis Povelje o bratimljenju. Uz prigodan program nastupile su Dječje folklorne skupine KUD-a Vivodina i KUD-a Vrhovac, Mlinček iz Dječjeg vrtića Metlika te učenici OŠ Slava Raškaj Ozalj i učenici Glazbene škole […]

Obavijest HEP-a

Poštovani građani! Zaprimili smo obavijest HEP-a kako je nastao kvar na dalekovodu te je naselje Škaljevica bez električne energije. Procjenjuje se da će radovi na otklanjanju kvara trajati oko 4 sata. Ekipe su poslane na teren te se očekuje sanacija u najbržem mogućem periodu.

(EU) 2016/2102

Izjava o pristupačnosti

u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) i članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/22), […]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – Voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSNLS), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje N A T J E Č A Jza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,Odsjek za […]

Poništenje natječaja za radno mjesto voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Na temelju članka 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku ZSNLS), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja donosi Odluku o poništenju natječaja

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – Voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSNLS), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje N A T J E Č A Jza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,Odsjek za […]

Natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju članka 8. stavak 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja (”Službeni glasnik Grada Ozlja” br. 2/22), a na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama,  Gradonačelnica Grada Ozlja raspisuje sljedeći NATJEČAJ

Vaš i naš Ozalj

Privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika

Naša je stranica namijenjena investitorima, gospodarstvenicima, turistima te svima koji žele upoznati naš kulturni krajolik.