Grad Ozalj

Dobrodošli
Kurilovac 1, 47280 Ozalj

Pon – Sri / Pet 07:00 – 15:00 sati; Čet 09:00 – 17:00
Tel: +385(0)47 731-400,420,044,066

Gradonačelnica Lidija Bošnjak, dipl.oec.


Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Martin Halić – viši referent – komunalni redar

– poljoprivredni redar
martin.halic@ozalj.hr
tel: 047/731-400 (kućni 111), mob: 099/433-9507

Rekonstrukcije, dogradnje,obnove

Projekti grada Ozalj

U novije vrijeme, Grad Ozalj je postao privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika. 

Novosti

Ulaganja ŽUC-a na području Grada Ozlja

U prošloj godini izvedeni su radovi rekonstrukcije dijela dionice županijske ceste u naselju Boševci – ŽC 3296 Ozalj (N. Š. Zrinski) što je financirano od strane tvrtke Hrvatske ceste i ŽUC-a u iznosu od 267.546,21 eura. Osim toga, ŽUC na području grada Ozlja provodi niz aktivnosti. Kroz 2022. godinu ulagalo se u slijedeće ceste na […]

Obavijest putnicima vezano uz javni prijevoz

Poštovani građani, s ciljem poboljšanja željezničkog prijevoza, na kontinuirano traženje Grada Ozlja i Karlovačke županije, HŽ Putnički prijevoz od 6. veljače do 7. ožujka 2023. godine uvodi zamjenski autobusni prijevoz umjesto jutarnjeg vlaka 4415 Bubnjarci (5.10) – Ozalj (5.44) – Karlovac (6.20). Zamjenski autobusi (niti vlak) neće prometovati subotom, nedjeljom i blagdanom. U navedenom razdoblju pratit […]

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2022. godinu

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2022. godinu raspisao je javne pozive za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije, i to za dodjelu javnog priznanja: JAVNI POZIV za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnog priznanja “Nagrada KŽ za životno djelo” u 2022. godini JAVNI POZIV za dodjelu javnog priznanja “Plaketa_Karlovačke županije” za 2022. godinu […]

Produljenje roka Oglasa za prijem u radni odnos – Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020. UP.02.1.1.16.0167. ”Zaželi i pokreni se” Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj raspisao je Oglas za prijem u radni odnos na projektu “Zaželi i pokreni se”. Obzirom da u prvom roku nije prikupljeno […]

Javni poziv za podnošenje programa javnih potreba u sportu grada Ozlja za 2023. godinu

Na temelju članka 48., stavka 3. i članka 76. Zakona o sportu (NN 141/22), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15, 37/21) te Odluke Izvršnog odbora Zajednice športskih udruga grada Ozlja donesene na sjednici održanoj 20. siječnja 2023. godine […]

(EU) 2016/2102

Izjava o pristupačnosti

u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Natječaji

Natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju članka 8. stavak 1. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja (”Službeni glasnik Grada Ozlja” br. 2/22), a na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama,  Gradonačelnica Grada Ozlja raspisuje sljedeći NATJEČAJ

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj

Na temelju članaka 38. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 3/21-pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, Gradsko vijeće Grada Ozlja raspisuje Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina – Zrinska Ozalj

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Grada Ozlja za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Temeljem članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja 5/19 i 6/20) Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVITIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I REDOVITIM STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA OZLJA UČENICI KATEGORIJA A – Nadareni učenici KATEGORIJA B […]

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Na temelju članka 12. Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja 13/21), članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja broj 3/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 28. listopada 2022. godine, objavljuje PONOVLJENI JAVNI POZIV […]

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA – KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Na temelju članka 11. i 12. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 49/20), Odluke o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023., Odluke o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023., županica donosi ODLUKU o raspisivanju natječaja […]

Vaš i naš Ozalj

Privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika

Naša je stranica namijenjena investitorima, gospodarstvenicima, turistima te svima koji žele upoznati naš kulturni krajolik.