Grad Ozalj

Dobrodošli
Kurilovac 1, 47280 Ozalj

Pon – Pet 07:30 – 15:30 sati
Tel: +385(0)47 731/400,420,044

Rekonstrukcije, dogradnje,obnove

Projekti grada Ozalj

U novije vrijeme, Grad Ozalj je postao privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika. 

Novosti

Obavijest

Sukladno objavljenom Javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Ozlja u prilogu dostavljamo obavijest Povjerenstva OBAVIJEST

Natječaj za popunu radnog mjesta zdravstveni voditelj i odgojitelj predškolske djece u Dječjem vrtiću Zvončiću Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 19. siječnja 2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje NATJEČAJ – zdravstveni voditelj (m/ž) NATJEČAJ – odgojitelj […]

POTPISANI UGOVORI PO PROVEDENOM POSTUPKU NABAVE ZA PREDMET NABAVE PRIMJENA KONCEPTA – PAMETNI GRAD

U uredu gradonačelnice Grada Ozlja danas su potpisani ugovori po provedenom postupku nabave za predmet nabave Primjena koncepta – Pametni grad. Za Grupu I – Implementacija web GIS-a (Geo sustava) ugovor je sklopljen sa ponuditeljem GDi d.o.o., a cilj provedbe ovog projekta je nadogradnja novih dijelova postojećeg GiS sustava. Grad Ozalj je tijekom proteklih godina […]

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2020. godinu

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2020. godinu raspisao je javne pozive za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije, i to za dodjelu javnog priznanja:  „Plaketa Karlovačke županije“ – 2020. godina JAVNI POZIV „Nagrada Karlovačke županije za životno djelo“ – 2020. godina JAVNI POZIV Rok za podnošenje prijedloga je 31. siječnja 2021. godine. Sve potrebne informacije […]

Produljuje se rok za prijavu štete od potresa

Produljuje se rok za prijavu štete prouzrokovanom potresom do 14. siječnja 2021. godine. U skladu s time, mole se svi građani Grada Ozlja da nastalu štetu prijave na broj telefona 047/731-400 ili na e mail adresu grad.ozalj@ozalj.hr uz obavezan prilog obrasca koji se može preuzeti OVDJE ili u prostorijama gradske uprave Grada Ozlja, Kurilovac 1.U skladu sa Zakonom, elementarnu […]

(EU) 2016/2102

Izjava o pristupačnosti

u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Natječaji

Natječaj za popunu radnog mjesta zdravstveni voditelj i odgojitelj predškolske djece u Dječjem vrtiću Zvončiću Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 19. siječnja 2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje NATJEČAJ – zdravstveni voditelj (m/ž) NATJEČAJ – odgojitelj […]

Javni poziv za financiranje godišnjih programa članica Zajednice športskih udruga Grada Ozlja za 2021. godinu

Temeljem članka 48. i članka 76. Zakona o športu (NN 85/15 ),  članka  6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, sukladno članku 35. Statuta Zajednice športskih udruga grada Ozlja,  utvrđenih postotaka o raspodjeli proračunskih sredstava grada  Ozlja te Odluke Izvršnog odbora […]

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Ozlja

Na temelju članka 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (”Narodne novine”, broj 20/18, 1l5/18 i 98/19), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 92/18), Odluke Gradskog vijeća oraspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ozlja, Klasa: 320-02/18-01/02, Urbroj: 2133/05-01-20-77 od […]

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Grada Ozlja

Temeljem članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja 5/19 i 6/20) Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Grada Ozlja Obrazac kategorija A- nadareni učenici i studenti Obrazac […]

Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza redovitim studentima za akademsku 2020./2021. godinu

Na temelju članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/20 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 28. listopada 2020. godine, donosi JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKU POTPORU (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA) OBRAZAC Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza NAPOMENA: Uvjerenje o prebivalištu/boravištu će zatražiti Grad Ozalj po […]

Vaš i naš Ozalj

Privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika

Naša je stranica namijenjena investitorima, gospodarstvenicima, turistima te svima koji žele upoznati naš kulturni krajolik.