Grad Ozalj

Dobrodošli
Kurilovac 1, 47280 Ozalj

Pon – Pet 07:30 – 15:30 sati
Tel: +385(0)47 731-400,420,044,066

Gradonačelnica Lidija Bošnjak, dipl.oec.

Odsjek za urbanizam i komunalne poslove
Vesna Cvijak – voditeljica Odsjeka
vesna.cvijak@ozalj.hr
tel: 047/731-400 (kućni 109), mob: 099/433-9657


Martin Halić – viši referent – komunalni redar

– poljoprivredni redar
martin.halic@ozalj.hr
tel: 047/731-400 (kućni 111), mob: 099/433-9507

Rekonstrukcije, dogradnje,obnove

Projekti grada Ozalj

U novije vrijeme, Grad Ozalj je postao privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika. 

Novosti

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OZLJA

Objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja koja će trajati od 06. prosinca do 21. prosinca 2021. godine u ukupnom trajanju od 15 dana. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja za javnu raspravu JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOG PLANA SAŽETAK ZA JAVNOST 1.Korištenje i […]

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OZLJA

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja trajat će petnaest (15) dana, od 6. prosinca do 21. prosinca 2021. godine, a uvid u tekstualne i grafičke dijelove Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ozlja te Sažetak za javnost može se izvršiti osobno u prostorijama Grada Ozlja, […]

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 26. studenoga 2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje NATJEČAJ – odgojitelj predškolske djece do 30.06.2022. godine NATJEČAJ – odgojitelj predškolske […]

JAVNO SAVJETOVANJE – PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/2021). Zakonom je propisano da je jedinica lokalne samouprave obvezna donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge, a člankom 66. Zakona propisano je koje sve odredbe treba ta Odluka sadržati. Slijedom toga, Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja u suradnji s […]

Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima prigodom blagdana Božića

Na temelju članka 18. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 8/20), članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 3/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 19. studenog 2021. godine, objavljuje JAVNI POZIV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ UMIROVLJENICIMA Pravo na jednokratnu novčanu pomoć […]

(EU) 2016/2102

Izjava o pristupačnosti

u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Natječaji

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 26. studenoga 2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje NATJEČAJ – odgojitelj predškolske djece do 30.06.2022. godine NATJEČAJ – odgojitelj predškolske […]

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA VJERSKIH ZAJEDNICA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja 5/15, […]

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj

Na temelju članaka 38. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 3/21-pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, Gradsko vijeće Grada Ozlja raspisuje Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj […]

Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza redovitim studentima za akademsku 2021./2022. godinu

Na temelju članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 28. listopada 2021. godine, donosi JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKU POTPORU (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA) REDOVITIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022. Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata na području […]

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Grada Ozlja

Temeljem članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja 5/19 i 6/20) Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVITIM UČENCIMA SREDNJIH ŠKOLA I REDOVITIM STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA OZLJA E-OBRASCI Kategorija A – Nadareni učenici i studenti […]

Vaš i naš Ozalj

Privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika

Naša je stranica namijenjena investitorima, gospodarstvenicima, turistima te svima koji žele upoznati naš kulturni krajolik.