Grad Ozalj

Gradonačelnica Lidija Bošnjak, dipl.oec.

Dobrodošli
Kurilovac 1, 47280 Ozalj

Pon – Pet 07:30 – 15:30 sati
Tel: +385(0)47 731-400,420,044,066

Odsjek za urbanizam i komunalne poslove
Vesna Cvijak – voditeljica Odsjeka
vesna.cvijak@ozalj.hr
tel: 047/731-400 (kućni 109), mob: 099/433-9657


Martin Halić – viši referent – komunalni redar

– poljoprivredni redar
martin.halic@ozalj.hr
tel: 047/731-400 (kućni 111), mob: 099/433-9507

Rekonstrukcije, dogradnje,obnove

Projekti grada Ozalj

U novije vrijeme, Grad Ozalj je postao privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika. 

Novosti

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

Karlovačka županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2021./2022. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: 06. 10. 2021. godine. U prilogu poveznica: https://www.kazup.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-pozivi-uo-za-skolstvo-3/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-na-podrucju-karlovacke-zupanije-za-skolsku-godinu-2021-2022 Novost u ovoj školskoj godini je da su prijave isključivo u elektronskom obliku, te da se prijave poslane poštom ili drugim medijima neće uzimati u […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši referent za opće poslove i informatizaciju u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Ozlja objavljuje Poziv na prethodnu provjeru […]

DOPUNSKI IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA

Rješenja o određivanju biračkih mjesta na području Grada Ozlja, Općine Žakanje, Općine Kamanje i Općine Ribnik

PRIVREMENI VOZNI RED – PROMETOVANJE PREKO PODBREŽJA I JAŠKOVA

Slijedom novonastale situacije neminovno zbog prometovanja zaobilaznom cestom preko Podbrežja do Ozlja odnosno Jaškova dolazi do pomicanja pojedinih polaska te je privremeni vozni red slijedeći: KARLOVAC-MAHIĆNO pruga-ZORKOVAC-PODBREŽJE-OZALJ:  06.15;  12.30 OZALJ-PODBREŽJE-ZORKOVAC-KARLOVAC : 06.45;  15.15 KARLOVAC-PODBREŽJE-OZALJ-JAŠKOVO:  12.30; 14.30 LEVKUŠJE-JAŠKOVO-OZALJ-PODBREŽJE-KARLOVAC: 06.35; 12.35; 13.10 Pored navedenih županijskih linija do administrativnih granica Grada Karlovca i Ozlja prometuje gradska linija do […]

Odluka o privremenom zatvaranju prometa za sva vozila na dijelu državne ceste D228

Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Karlovac, Banija 160A, Karlovac na temelju članka 57. i 62. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) i Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (NN 119/07), u postupku izdavanja suglasnosti za radnje i aktivnosti na dijelu javne ceste i u njenom […]

(EU) 2016/2102

Izjava o pristupačnosti

u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Natječaji

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

Karlovačka županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2021./2022. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva: 06. 10. 2021. godine. U prilogu poveznica: https://www.kazup.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-pozivi-uo-za-skolstvo-3/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-ucenicima-na-podrucju-karlovacke-zupanije-za-skolsku-godinu-2021-2022 Novost u ovoj školskoj godini je da su prijave isključivo u elektronskom obliku, te da se prijave poslane poštom ili drugim medijima neće uzimati u […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši referent za opće poslove i informatizaciju u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Ozlja objavljuje Poziv na prethodnu provjeru […]

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 26. kolovoza 2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje NATJEČAJ – odgojitelj predškolske djece NATJEČAJ – zdravstveni voditelj

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – viši referent za opće poslove i informatizaciju

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSN), službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje N A T J E Č A Jza prijam u službu […]

Vaš i naš Ozalj

Privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika

Naša je stranica namijenjena investitorima, gospodarstvenicima, turistima te svima koji žele upoznati naš kulturni krajolik.