Grad Ozalj

Dobrodošli
Kurilovac 1, 47280 Ozalj

Pon – Pet 07:30 – 15:30 sati
Tel: +385(0)47 731/400,420,044

Rekonstrukcije, dogradnje,obnove

Projekti grada Ozalj

U novije vrijeme, Grad Ozalj je postao privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika. 

Novosti

Objava rezultata lokalnih izbora

Rezultati izbora članova Gradskog vijeća Grada Ozlja Rezultati izbora gradonačelnika Grada Ozlja Odluka o održavanju drugog kruga glasovanja za izbor gradonačelnika Grada Ozlja

Odluka o dodjeli financijskih sredstava iz Programa javnih potreba Grada Ozlja za 2021. godinu

——ODLUKA——

DRAGI SUGRAĐANI, SRETAN VAM DAN GRADA OZLJA!

Upućujemo vam najljepše čestitke povodom ovog svečanog dana za naš voljeni Ozalj. Ovaj važan dan i veliku obljetnicu provodimo u nešto drugačijim uvjetima nego što bismo to možda željeli. No iako rođendan ne možemo proslaviti onako kako bismo to htjeli i ove se godine s ponosom prisjećamo svih onih koji su kroz stoljeća stvarali i […]

Oglas za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj za pedagošku godinu 2021./2022.

Temeljem članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, članka 20. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj, članka 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga i Odluke Upravnog vijeća od 29.03.2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj objavljuje OGLAS ZA UPIS DJECE U REDOVITI PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA ZVONČIĆ OZALJZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022. […]

OBJAVA KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA I GRADONAČELNIKA GRADA OZLJA

Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Ozlja, sastavilo je i objavljuje: Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Ozlja LIDIJA BOŠNJAK – pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Ozlja GORDANA LIPŠINIĆ – pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika Grada […]

(EU) 2016/2102

Izjava o pristupačnosti

u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Natječaji

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- radno mjesto viši referent – komunalni redar – poljoprivredni redar

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18- u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto višeg referenta/ice – komunalnog redara – poljoprivrednog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za urbanizam i komunalne poslove […]

Poništenje natječaja za radno mjesto voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja donosi Odluka o poništenju natječaja

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte – koordinator aktivnosti lokalnih udruga

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte – koordinator aktivnosti lokalnih udruga u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za proračun, financije […]

NATJEČAJ VIŠI REFERENT- KOMUNALNI REDAR – POLJOPRIVREDNI REDAR

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje N A T J E Č A J za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za […]

OGLAS VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I PROJEKTE – KOORDINATOR AKTIVNOSTI LOKALNIH UDRUGA

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja objavljuje OGLAS za radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte – Koordinator aktivnosti lokalnih udruga, 1 izvršitelj/ica u punom radnom […]

Vaš i naš Ozalj

Privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika

Naša je stranica namijenjena investitorima, gospodarstvenicima, turistima te svima koji žele upoznati naš kulturni krajolik.