Grad Ozalj

Dobrodošli
Kurilovac 1, 47280 Ozalj

Pon – Sri / Pet 07:00 – 15:00 sati; Čet 09:00 – 17:00
Tel: +385(0)47 731-400,420,044,066

Gradonačelnica Lidija Bošnjak, dipl.oec.


Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Martin Halić – viši referent – komunalni redar

– poljoprivredni redar
martin.halic@ozalj.hr
tel: 047/731-400 (kućni 111), mob: 099/433-9507

Rekonstrukcije, dogradnje,obnove

Projekti grada Ozalj

U novije vrijeme, Grad Ozalj je postao privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika. 

Novosti

Čestitka povodom Dana državnosti

Svim stanovnicima Lijepe naše, posebice našim sugrađankama i sugrađanima čestitamo 30. svibnja, Dan državnosti Republike Hrvatske. Danas na Dan hrvatskih branitelja Karlovačke županije, s ponosom se sjećamo svih naših branitelja koji su vlastitom žrtvom otvorili put ka slobodi i suverenitetu Hrvatske. Paljenjem lampiona u Parku hrvatskih branitelja, uz predsjednika UDVDR KŽ Ogranak Zrinskih i Frankopana […]

Obavijest o mjerama i prilagodbi rada HE Lešće u ljetnom periodu

Proslijeđujemo obavijest „HEP Proizvodnje“d.o.o., Ogulin o mjerama i prilagodbi rada HE Lešće u ljetnom periodu: “HEP Proizvodnja d.o.o., HE Lešće obvezala se je u ljetnom periodu primijeniti kratkoročne mjere za poboljšanje vodnog režima, prilagoditi rad hidroelektrane i o istome informirati stanovnike uz Donju Dobru.U nastavku navode mjere kojih se trebamo pridržavati : 1. Rad HE […]

Međunarodni književni natječaj Moje drago serce

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj i Ogranak Matice hrvatske u Ozlju, pod pokroviteljstvom Grada Ozlja, Karlovačke županije i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, organiziraju deveti Međunarodni književni natječaj za najbolju kratku ljubavnu priču “Moje drago serce”. Natječaj nosi ime po dirljivom, slavnom pismu Petra Zrinskog koje je noć uoči smaknuća uputio voljenoj […]

Erasmus+ projekt BOSS 2

“Erasmus+ projekt “Biram, odlučujem, sudjelujem, stvaram 2” započeo je 1. travnja 2023. godine i traje do 31. svibnja 2024. godine.Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis, a partneri su Grad Ozalj, Grad Duga Resa, OŠ “Slava Raškaj” Ozalj i OŠ “Vladimir Nazor” Duga Resa.” Osim istraživanja među učenicima koji su specifična dobna skupina, planira se napraviti […]

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA KUPA – NATJEČAJ ZA ZAKUP – ADRENALINSKI PARK OZALJ

Na temelju članka 10. st. 3. i 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20), Odluke Gradskog vijeća Grada Ozlja KLASA: 334-03/22-01/01, URBROJ: 2133/05-01-22-2 od 18. ožujka 2022. godine (”Službeni glasnik Grada Ozlja 2/2022), Ugovora o upravljanju i korištenju javnom turističkom infrastrukturom u vlasništvu Grada Ozlja od 8. travnja […]

(EU) 2016/2102

Izjava o pristupačnosti

u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Natječaji

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 34. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/19) te Odluke Gradonačelnice KLASA: 372-02/23-01/01, URBROJ: 2133/05-02-23-1 od 30. ožujka 2023. godine, objavljuje se NATJEČAJ ZA DAVANJE U […]

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) i članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/22), […]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – Voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSNLS), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje N A T J E Č A Jza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,Odsjek za […]

Poništenje natječaja za radno mjesto voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Na temelju članka 24. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku ZSNLS), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja donosi Odluku o poništenju natječaja

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – Voditelj Odsjeka za urbanizam i komunalne poslove

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu ZSNLS), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje N A T J E Č A Jza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel,Odsjek za […]

Vaš i naš Ozalj

Privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika

Naša je stranica namijenjena investitorima, gospodarstvenicima, turistima te svima koji žele upoznati naš kulturni krajolik.