Grad Ozalj

Dobrodošli
Kurilovac 1, 47280 Ozalj

Pon – Pet 07:30 – 15:30 sati
Tel: +385(0)47 731-400,420,044,066

Gradonačelnica Lidija Bošnjak, dipl.oec.

Odsjek za urbanizam i komunalne poslove
Vesna Cvijak – voditeljica Odsjeka
vesna.cvijak@ozalj.hr
tel: 047/731-400 (kućni 109), mob: 099/433-9657


Martin Halić – viši referent – komunalni redar

– poljoprivredni redar
martin.halic@ozalj.hr
tel: 047/731-400 (kućni 111), mob: 099/433-9507

Rekonstrukcije, dogradnje,obnove

Projekti grada Ozalj

U novije vrijeme, Grad Ozalj je postao privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika. 

Novosti

PRVI REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA

Prvi rezultati Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021. kojeg je tijekom prošle godine proveo Državni zavod za statistiku (DZS) pokazuju da Hrvatska ima 3.888.529 milijuna stanovnika, što je u odnosu na 2011. godinu čak 396.360 stanovnika manje. Grad Ozalj po Popisu stanovništva 2021. godine na površini od 179,40 km2 ima 5.836 stanovnika, što predstavlja 0,15% od ukupnog […]

Obilježavanje 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske

Povodom obilježavanja 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, u prostoru Starog Grada Ozlja održana je svečanost u spomen na ovaj značajan događaj koji je obilježio hrvatsku povijest. Dana 15. siječnja 1992. godine Republika Hrvatska je priznata od međunarodne zajednice kao suverena, samostalna i neovisna država. U organizaciji Grada Ozlja, Zavičajnog muzeja Ozalj, Hrvatskog generalskog zbora […]

Obavijest o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2021. godini u RH

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. godine donijela “Odluku o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2021. godini u Republici Hrvatskoj”. Sukladno navedenoj Odluci, dostavljen je raspored sredstava pomoći za područje Karlovačke županije, a za Grad Ozalj dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 10.632,39 […]

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.02.2.2.16.0021, projekt „Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj“, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana […]

Izgradnja WiFi infrastrukture vezano uz poziv “WiFi4EU”

Grad Ozalj putem inicijative WiFi4EU osigurao je ukupno 14 WiFi pristupnih točaka na 11 lokacija. Od toga, njih 5 postavljeno za pokrivanje unutarnjih prostora, a njih 9 postavljeno je za pokrivanje vanjskih prostora. Za povezivanje svih lokacija na centralni sustav korišteno je 5 novih linkova za povezivanje. WiFi mreža je dimenzionirana tako da može istovremeno […]

(EU) 2016/2102

Izjava o pristupačnosti

u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Natječaji

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.02.2.2.16.0021, projekt „Unaprjeđenje usluga za djecu u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj“, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana […]

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 26. studenoga 2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje NATJEČAJ – odgojitelj predškolske djece do 30.06.2022. godine NATJEČAJ – odgojitelj predškolske […]

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA VJERSKIH ZAJEDNICA GRADA OZLJA ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja 5/15, […]

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj

Na temelju članaka 38. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 3/21-pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, Gradsko vijeće Grada Ozlja raspisuje Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj […]

Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza redovitim studentima za akademsku 2021./2022. godinu

Na temelju članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 28. listopada 2021. godine, donosi JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKU POTPORU (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA) REDOVITIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022. Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih studenata na području […]

Vaš i naš Ozalj

Privlačan za razvoj obrta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poznati smo i kao kraj vrijednih vinara te inovativnih poduzetnika

Naša je stranica namijenjena investitorima, gospodarstvenicima, turistima te svima koji žele upoznati naš kulturni krajolik.