Projekti

URBACT III GLOBAL GOALS FOR CITIES

Grad Ozalj je partner u Programu Europske teritorijalne suradnje URBACT III Global goals for cities:  SDGs in cities koji je odobren 09.03.2021.  Cilj projekta je formiranje mreže suradnje između 19 gradova u Europi za razmjenu iskustva i izgradnju ljudskih kapaciteta u tim sredinama i lociranje ciljeva održivog razvoja (SDG) Ujedinjenih Naroda za 2030. koji će se implementirati na lokalnoj razini.

Partneri: Nositelj projekta je Grad Tallin u Estoniji, a partneri su: Grad Braga (PT), Heraklion (GR), Veszprem (HU); Klaipeda (LIT), Veliki Preslav (BG), Jihlava (CZ), Czierzoniow (PL), La Rochelle (FR), Mouscron (BE), Gävle (SE), Reggio Emilia (IT), Glasgow (ŠK), Schiedam (H), Manresa (ES), Bratislava (SK), Solingen (DE) i Trim (IR).

Vrijednost projekta: 1,724,310.00 € (udio Grada Ozlja je 78,620.00 €)

Trajanje projekta: od 09.03. 2021. do 31.12.2022.

Projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 70%.

ZONA LUG

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA U GOSPODARSKO-PROIZVODNOJ ZONI LUG
Opis: radovi se izvode u 3 faze. Uz rekonstrukciju dijela Kolodvorske ceste od Križanićeve ulice do Poduzetničke zone, predviđena je izgradnja prijelaza preko željezničke pruge.
Vrijednost projekta: 6.086.308,51 kn
Očekivano vrijeme ostvarenja: 2020.
Partner na projektu: Ministarstvo graditeljstva i komunalnog uređenja, Karlovačka županija

DIGITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE – digiOZ

Vrijednost projekta: 397.300,00 kuna
Partner na projektu: Ministarstvo kulture RH (332.300,00 kn)
Očekivano vrijeme ostvarenja: 2021.
Stupanj pripremljenosti: Priprema projektne dokumentacije s pratećim analizama i potrebnim dozvolama

Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Projekt rekonstrukcije i modernizacije – dogradnja novih kapaciteta dječjeg vrtića Zvončić u Ozlju
Vrijednost projekta: 9.375.000 kuna
Očekivano vrijeme ostvarenja: 2018-2020.


Rekonstrukcija Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca

Projekt „Rekonstrukcija (dogradnja) građevine javne i društvene namijene“ – Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj
Lokacija Kolodvorska cesta 1A

Vrijednost investicije: cca. 900.000,00 kuna
Izvođač : Kolos d.o.o.
Projekt izradio: Arhiteka d.o.o.
Nadzor: Ivan Kočevar dipl. ing. arh.

Ovom dogradnjom Gradska knjižnica dobiva novi prostor koji će služit za potrebe dodatnih sadržaja i aktivnosti koje se već sada događaju u knjižnici, ali sada dobivaju za to adekvatan prostor u obliku prostorije za izložbe, druženja i slobodne aktivnosti. Površina dogradnje je cca. 65,00 m2.

Pokupi, iskoristi, očisti!

Projektom „PoKupi, iskoristi, očisti!“ Grad Ozalj te općine Kamanje, Žakanje, Ribnik i Draganić do ožujka 2020.godne će educirati građane o razvrstavanju otpada i novom načinu gospodarenja otpadom. Projekt sufinancira Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i to sa maksimalnom stopom od 84,9999973% u iznosu od 376.982,57 tisuća kuna, dok je ukupna vrijednost 443.508,92 tisuće kuna.
Projekt je prijavljen u sklopu Poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagališta.

Susret s rijekom

Opis: Projekt izgradnje interpretacijskog centra na otvorenom, uz obalu Kupe – multimedijski sadržaji, šetnica
Vrijednost projekta: 9.210.371,03 kn (udio prihvatljivi troškovi Grad Ozalj 1.206.039,20 kn)

Partneri: Grad Karlovac, Grad Ogulin, Javna ustanova Natura Vivae, Turistička zajednica Ogulin, Razvojna agencija KARLA, prijavitelj – Karlovačka županija
Očekivano vrijeme ostvarenja: 2018-2019
Projekt prijavljen na natječaj Ministarstva za regionalni razvoj RH „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“/Europski fond za regionalni razvoj

Enjoyheritage

Opis: Grad Ozalj sudjeluje u provedbi projekta Enjoyheritage, u okviru programa Interreg Slovenija-Hrvatska, koji je izabran u prvom natječaju između 92 prijavljena projekta. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a partneri na projektu su Općina Slovenska Bistrica (nositelj), Zavod za turizam Maribor/Pohorje, Zavod R.Slovenije za zaštitu prirode, te Grad Vrsar, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije i JU Park prirode Žumberak.
Cilj projekta je inovativni interpretacijski pristup za održivo korištenje baštine u smjeru održivog turizma, za mlade.
Kroz ovaj projekt Grad Ozalj revitalizira napuštenu školu u Lović Prekriškom, koja zahvaljujući odobrenju projekta postaje centar za posjetitelje i polazna točka za brojne ljubitelje prirode i baštine kraja.
Vrijednost projekta: ukupno – 1.220.011,50 EUR. Grad Ozalj sudjeluje sa 147.752,00 EUR (sufinanciranje 22.162,80 – 12,11%).

Adrenalinski park Ozalj

Opis – Cilj projekta je pripremanje i uređenje okoliša u svrhu izgradnje Adrenalinskog parka (Roping poligon), stijena za penjanje i ZIPLINE sustava u Ozlju. Radi se o prvom objektu takve vrste u Ozlju i okolici, kojim bi se proširila turistička  ponuda i u Ozalj privukli novi posjetitelji i zaljubljenici u prirodu.

Vrijednost projekta – 925.000,00 kn

Nerazvrstana cesta Vrhovac

Prema Ugovoru temeljem Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH – operacija 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ Gradu Ozlju su odobrena sredstva za izgradnju nerazvrstane ceste Vrhovac 1, u duljini 3 km.

Vrijednost projekta – 3.339.513,75 kn

Parkiralište

Izgradnja parkirališta kod groblja Petruš Vrh
Obavljena je rekonstrukcija i sanacija prostora parkirališta kod groblja Petruš Vrh

Vrijednost projekta – 259.559,40 kn

Etno park Ozalj

Obnova etno parka Ozalj
Projekt uređenja objekata – rekonstrukcija škopnatog pokrova/krovišta //Ministarstvo kulture RH i Karlovačka županija
Vrijednost projekta: 270.000,00 kn

Izgradnja parkirališta

Projekt uređenja i sanacije postojeće komunalne infrastrukture – zacjevljenje potoka Curak, uređenje nogostupa i zelenog platoa, izgradnja parkirališta. Realiziranjem se omogućuje kvalitetnije povezivanje gornjeg i donjeg dijela Ozlja.//Hrvatske vode, MUP RH i Ministarstvo regionalnog razvoja RH.
Vrijednost projekta: 2.512.956,62

Reciklažno dvorište

Nositelj projekta je Azelija-eko d.o.o. Projekt je usmjeren na smanjenje otpada koji bi se odlagao na odlagalište izgradnjom reciklažnog dvorišta na kojem bi se obavljala primarna selekcija otpada u cilju uporabe.// Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH
Vrijednost projekta: 1.605.345,97 kuna

Otpadne vode

Sustav za pročišćavanje otpadnih voda
Infrastrukturni projekt je usmjeren na izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda// IPARD program
Vrijednost projekta: 4.394.118,84 kn

Sanacija

Projekt provode Grad Ozalj i Komunalno Ozalj d.o.o. Sanacijom mreže obuhvaćeni su cjevovodi Opara-Vuksani-Mali Erjavec-Ozalj, te izgradnja vodovoda Dojutrovia-Kašt.//Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode

Vrijednost projekta: 7.580.000,00 kn

Pristupačnost

Projekt je namijenjen uređenju objekata i izgradnji pristupačnosti osobama sa invaliditetom na 2 lokacije – ispred Gradske vijećnice i građevini upravne namjene u cesti Zrinskih i Frankopana 19//Ministarstvo branitelja RH

Vrijednost projekta: 679.300,00 kn

Kupalište

Nakon već realiziranih aktivnosti (uređenje obale i okolnog zemljišta u suradnji sa Hrvatske vode d.o.o., donacije, zabavni program “Ljeto u Ozlju”…), ovim projektom je predviđeno uređenje i opremanje kupališta ispod HE Munjara – pozornica, svlačionica, spremišta, vanjski tuš. Uz odobrena sredstva Ministarstva turizma i vlastita proračunska sredstva Grad Ozalj će ovim projektom realizirati prvu etapu integralnog projekta “Ozalj – europska kolijevka akvarela”.
Vrijednost projekta: 757.081,25 kn (Ministarstvo turizma RH – 361.000,00 kn)

Urbani vidikovci

Projekt uređenja 3 vidikovca – pristupne staze i platoa ispred rodne kuće Slave Raškaj, ispred istočnog gradskog krila i gradskih bedema Starog grada Ozlja

Vrijednost projekta: 129.000,00 kn

Pješačke staze Ozlja

Projekt uređenja – trasiranja 3 staze i signalizacija na Vivodini, Loviću Prekriškom i Vrhovcu // Heineken
Vrijednost projekta: 50.000,00 kn

Interpretacijski centar

Slava Raškaj
Cilj projekta je povećanje atraktivnosti i konkurentnosti turizma grada Ozlja, uz afirmaciju Ozlja kao sredine otvorene za sve skupine turista Ovim projektom Ozalj uređuje turističku infrastrukturu – izgradnja interpretacijskog centra uz ugostiteljski sadržaj sa prezentacijom pećarske radionice i lončarstva. Na jednom mjestu naći će se svi materijali vezani za veliku slikaricu Slavu Raškaj.
Vrijednost projekta: 6.924.687,50 kn
Očekivano vrijeme ostvarenja: 2020. -2021.
Željeni partner na projektu: Ministarstvo regionalnog razvoja, Ministarstvo turizma, karlovačka županija, Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj
Stupanj pripremljenosti: pripremljena projektna dokumentacija, građevinska dozvola

Kolijevka akvarela

europska kolijevka akvarela
Opis: Projekt je usmjeren na stvaranje novoga turističkog proizvoda izgradnjom i uređenjem turističke infrastrukture, uređenjem atelijera, galerije i muzeja Slave Raškaj te organizacijom radionica i škola akvarela.
Vrijednost projekta: 9.485.417,00 kuna
Željeni partner na projektu: RH, kapitalni fondovi – KARLA
Očekivano vrijeme ostvarenja: 2016. – 2019.
Stupanj pripremljenosti: Razrađen investicijski projekt s pratećim analizama i potrebnim dozvolama

Grad svijetla

Projekt rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete u Ozlju
Vrijednost projekta: 5.488.601,56 kuna
Željeni partner na projektu: RH, kapitalni fondovi
Očekivano vrijeme ostvarenja: 2017-2018.
Stupanj pripremljenosti: Priprema projektne dokumentacije s pratećim analizama i potrebnim dozvolama

Tehno park

U suradnji sa HEP-om, Grad Ozalj planira realizirati projekt Tehno parka, uređenjem parka u centru grada u „specijalizirani muzej“ – u sklopu sadašnje gradjevinske cestice HE Ozalj 1 , na njenom neizgradjenom dijelu u sklopu sadašnjeg neartikuliranog parka, urediti površine za izlaganje dijelova tehnološke opreme hidroelektrane, koja je kod rekonstrukcija izvađena i sačuvana, da bi nastao izložbeni park
Vrijednost projekta: 4.200.000,00 kn
Očekivano vrijeme ostvarenja: 2020-2021
Željeni partner na projektu: HEP, Ministarstvo regionalnog razvoja, Fond za energetsku učinkovitost, Karlovačka županija
Stupanj pripremljenosti: idejno rješenje