Obrasci

U nastavku Vam donosimo obrasce koji se koriste u radu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja

Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima prigodom blagdana Uskrsa

Zahtjev za naknadu za troškove stanovanja

Zahtjev – sufinanciranje troškova prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju

Zahtjev za financiranje Škole u prirodi za učenike osnovne škole s područja Grada Ozlja

Zahtjev za ostvarivanje prava na boravak djeteta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj bez naknade


Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Zamolba za oslobađanje plaćanja komunalne naknade za 2023. g.

Obrazac – prekomjerno korištenje nerazvrstanih cesta u vlasništvu Grada Ozlja

Zamolba za izmjenu obveznika plaćanja komunalne naknade

Zamolba za izmjeru stambenog prostora

Zamolba za otpis duga za naknadu za uređenje voda

Zahtjev za korištenje javne površine i postavljanje pokretne naprave


Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo

Zahtjevi za sve potpore predviđene u Programima podnose se elektronskim putem registracije u SOM sustavu. Zahtjevi se zaprimaju do 15. prosinca 2023. godine te rješavaju prema redoslijedu prispjeća i do utroška sredstava.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

UPUTE ZA REGISTRACIJU KORISNIKA

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

podrska@som-system.com

NAPOMENA: Tehnička podrška dostupna je isključivo u slučaju problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.

Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti – Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva

Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti – Program potpora turizmu