Obrasci

U nastavku Vam donosimo obrasce koji se koriste u radu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja

Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

ZAHTJEV-naknada za opremu novorođenog djeteta

ZAHTJEV-naknada troškova boravka djece u predškolskoj ustanovi

ZAHTJEV-sufinanciranje troškova prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju ili punoljetne osobe nesposobne za rad

ZAHTJEV-naknada za troškove stanovanja

IZJAVA – naknada za troškove ogrijeva

Zahtjev – UDŽBENICI OŠ

Zahtjev – UDŽBENICI SŠ

ZAHTJEV – jednokratna novčana pomoć umirovljenicima prigodom blagdana Božića


Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Obrazac – Prijava štete od prirodne nepogode

Zamolba za oslobađanje plaćanja komunalne naknade

Zamolba za izmjenu obveznika plaćanja komunalne naknade

Zamolba za izmjeru stambenog prostora

Zamolba za otpis duga za naknadu za uređenje voda

Zahtjev za korištenje javne površine i postavljanje pokretne naprave


POLJOPRIVREDA, TURIZAM I PODUZETNIŠTVO

Obrasci za potpore u poljoprivredi

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE 2021.g.

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI 2021.g.

OBRAZAC POSLOVNOG PLANA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA 2021.g.

TABLICA – MJERE POTPORE 2021


Obrasci za potpore u turizmu

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA POTPORU 2021.g.

IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI 2021.g.


Obrasci za potpore u poduzetništvu

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA POTPORU 2021.g.

IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI 2021.g.


Zahtjev za produljenje radnog vremena