Obrasci

U nastavku Vam donosimo obrasce koji se koriste u radu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja

Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

ZAHTJEV – naknada za troškove stanovanja

IZJAVA naknada za troškove ogrijeva

ZAHTJEV – naknada za opremu za novorođenčad

ZAHTJEV naknada za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi

ZAHTJEV – sufinanciranje troškova prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju

Zahtjev – UDŽBENICI OŠ

Zahtjev – UDŽBENICI SŠ


Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Zamolba za oslobađanje od komunalne naknade

Zamolba za izmjenu obveznika plaćanja komunalne naknade

Zamolba za izmjeru stambenog prostora

Zamolba za otpis duga za naknadu za uređenje voda

Zahtjev za korištenje javne površine i postavljanje pokretne naprave


POLJOPRIVREDA, TURIZAM I PODUZETNIŠTVO

Obrasci za potpore u poljoprivredi

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE

(Primjer popunjavanja obrasca Zahtjeva za poljoprivredu 2020.)

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

OBRAZAC POSLOVNOG PLANA OBITELJSKOG GOSPODARSTVA

tablica – MJERE POTPORE 2020


Obrasci za potpore u turizmu

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA POTPORU

IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI


Obrasci za potpore u poduzetništvu

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA POTPORU

IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI


Zahtjev za produljenje radnog vremena