Obrasci

U nastavku Vam donosimo obrasce koji se koriste u radu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja

Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

Zahtjev – jednokratna novčana pomoć umirovljenicima prigodom blagdana Uskrsa

Zahtjev – naknada za opremu novorođenog djeteta

Zahtjev – naknada za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi

Zahtjev – sufinanciranje troškova prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju

Zahtjev – troškovi stanovanja


Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Obrazac – Prijava štete od prirodne nepogode

Zamolba za oslobađanje plaćanja komunalne naknade

Zamolba za izmjenu obveznika plaćanja komunalne naknade

Zamolba za izmjeru stambenog prostora

Zamolba za otpis duga za naknadu za uređenje voda

Zahtjev za korištenje javne površine i postavljanje pokretne naprave


Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo

POLJOPRIVREDA

Zahtjev za dodjelu potpora poljoprivredi

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – poljoprivreda

Izjava o istinitosti podataka – poljoprivreda

Poslovni plan poljoprivrednog gospodarstva za potporu male vrijednosti


TURIZAM

Zahtjev za potporu u turizmu

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – turizam

Izjava o istinitosti podataka – turizam


PODUZETNIŠTVO

Zahtjev za potporu u poduzetništvu

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – poduzetništvo

Izjava o istinitosti podataka – poduzetništvo


UGOSTITELJSTVO

Zahtjev za produljenje radnog vremena