Obrasci

U nastavku Vam donosimo obrasce koji se koriste u radu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja

Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

Zahtjev – naknada za opremu novorođenog djeteta

Zahtjev – naknada za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi

Zahtjev – sufinanciranje troškova prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju

Zahtjev za financiranje troškova prehrane za učenike osnovnih škola

Zahtjev za financiranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola s područja Grada Ozlja

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola s područja Grada Ozlja

Zahtjev – troškovi stanovanja

Izjava za ostvarivanje prava na troškove za ogrjev

Zahtjev – jednokratna novčana pomoć umirovljenicima prigodom blagdana Uskrsa

Zahtjev – jednokratna novčana pomoć umirovljenicima prigodom blagdana Božića


Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Obrazac – Prijava štete od prirodne nepogode

Zamolba za oslobađanje plaćanja komunalne naknade

Zamolba za izmjenu obveznika plaćanja komunalne naknade

Zamolba za izmjeru stambenog prostora

Zamolba za otpis duga za naknadu za uređenje voda

Zahtjev za korištenje javne površine i postavljanje pokretne naprave


Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo

Zahtjev za potporu – POLJOPRIVREDA

POSLOVNI PLAN poljoprivrednog gospodarstva za potporu male vrijednosti

Zahtjev za potporu – TURIZAM

Zahtjev za potporu – PODUZETNIŠTVO

UGOSTITELJSTVO

Zahtjev za produljenje radnog vremena