Obrasci

U nastavku Vam donosimo obrasce koji se koriste u radu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja

Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

Zahtjev – jednokratna novčana pomoć umirovljenicima prigodom blagdana Božića

Zahtjev za ostvarivanje prava na boravak djeteta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj bez naknade

Zahtjev – sufinanciranje troškova prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju

_______________________________________________________

Zahtjev za financiranje Škole u prirodi za učenike osnovne škole s područja Grada Ozlja

Zahtjev za financiranje troškova prehrane za učenike osnovnih škola

Zahtjev za financiranje nabave radnih bilježnica i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola s područja Grada Ozlja u školskoj godini 2022./2023.

Zahtjev za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola s područja Grada Ozlja u školskoj godini 2022./2023.

Zahtjev – jednokratna novčana pomoć umirovljenicima prigodom blagdana Božića


Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Obrazac – prekomjerno korištenje nerazvrstanih cesta u vlasništvu Grada Ozlja

Obrazac – Prijava štete od prirodne nepogode

Zamolba za oslobađanje plaćanja komunalne naknade

Zamolba za izmjenu obveznika plaćanja komunalne naknade

Zamolba za izmjeru stambenog prostora

Zamolba za otpis duga za naknadu za uređenje voda

Zahtjev za korištenje javne površine i postavljanje pokretne naprave


Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo

Zahtjev za potporu – POLJOPRIVREDA

POSLOVNI PLAN poljoprivrednog gospodarstva za potporu male vrijednosti

Zahtjev za potporu – TURIZAM

Zahtjev za potporu – PODUZETNIŠTVO

UGOSTITELJSTVO

Zahtjev za produljenje radnog vremena