Obrasci

Obrasci

U nastavku Vam donosimo obrasce koji se koriste u radu gradske uprave Grada Ozlja, a odnose se na 2017. godinu.

Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti

ZAHTJEV-naknada za naknadu troškova stanovanja

ZAHTJEV-naknada za opremu novorođenog djeteta

ZAHTJEV-naknada za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi

ZAHTJEV-sufinanciranje troškova prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju


Odsjek za urbanizam i komunalne poslove

Zamolba za oslobađanje plaćanja komunalne naknade

Zamolba-za izmjenu obveznika plaćanja komunalne naknade

Zamolba-za izmjeru stambenog prostora

Zamolba-za otpis duga za Naknadu za uređenje voda


POLJOPRIVREDA, TURIZAM I PODUZETNIŠTVO

Zahtjevi za potpore dostavljaju se do 15.12.2019. g.

POPIS SVIH MJERA

Obrasci za potpore u poljoprivredi

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA POTPORU + IZJAVA ISTINITOSTI PODATAKA

IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

Obrasci za potpore u turizmu

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA POTPORU + IZJAVA ISTINITOSTI PODATAKA

IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI


Obrasci za potpore u poduzetništvu

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA POTPORU + IZJAVA ISTINITOSTI PODATAKA

IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI


Zahtjev za produljenje radnog vremena


NATJEČAJ ZA JAVNE POTREBE GRADA OZLJA U 2018. GODINI

 1. Javni natječaj 2018
 2. Godišnji plan objave Natječaja 2018.
 3. Upute za prijavitelje 2018
 4. Obrazac: OPIS PROGRAMA/PROJEKTA 2018
 5. Obrazac: PRORAČUN PROGRAMA/PROJEKTA 2018
 6. Obrazac Potpore malih vrijednosti 2018
 7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 8. Izjava o točnosti i istinitosti podataka
 9. Izjava o partnerstvu – ako je primjenjivo
 10. Kontrolni popis dokumenata i priloga za provjeru 2018
 11. Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave 2018
 12. Zahtjev za isplatu sredstava 2018
 13. Obrazac OPIS-završno 2018
 14. Obrazac: PROR-POT 2018

NATJEČAJ ZA JAVNE POTREBE GRADA OZLJA U 2017. GODINI

Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba Grada Ozlja u 2017.

Natječajnu dokumentaciju preuzmite OVDJE