Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2024. GODINU

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22) i članka 1. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21), te članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/22, 8/23), Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROGRAMA I PROJEKATA JAVNIH POTREBA GRADA OZLJA ZA 2024. GODINU

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Ozlja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ozlja

Upute za korisnike aplikacije

OBRASCI (UČITAVAJU SE U SOM APLIKACIJU):

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka

Obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

Link za registraciju novih korisnika:

https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu korisnika:

https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

podrska@som-system.com

NAPOMENA: Tehnička podrška dostupna je isključivo u slučaju problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.