Grad Ozalj

AKTUALNO SAVJETOVANJE

U nastavku možete preuzeti link na aktualno savjetovanje na nacrt prijedloga proračuna Grada Ozlja za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu: