Aktualna savjetovanja

Nacrt proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju