UMIROVLJENICIMA S MIROVINAMA MANJIM OD 1.500,00 KN ISPLATA JEDNOKRATNIH NOVČANIH POMOĆI PRIGODOM USKRSA – JAVNI POZIV

Branka Maliceventi, Novosti

USKRSNICE_25_02_2018

Na osnovi čl. 18. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja 8/17) pozivaju se umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Ozlja, a koji imaju mirovinu manju od 1.500,00 kuna, da podnesu zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć prigodom blagdana Uskrsa.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć prigodom blagdana ostvaruju umirovljenici čija mirovina iznosi do 1.000,00 kuna mjesečno – u iznosu od 400,00 kuna, a  umirovljenici čija mirovina iznosi od 1.000,01 – 1.500,00 kuna mjesečno – u iznosu od 300,00 kuna.  U iznos mirovine uračunava se mirovina ostvarena u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Zahtjevi se podnose Gradu Ozlju, Kurilovac 1 osobno, putem pošte ili elektroničkom dostavom putem e-pošte grad.ozalj@ozalj.hr u roku 30 dana o objave ovog poziva, a isti je potrebno ispuniti i vlastoručno potpisati, osim u slučaju da se sama stranka ne može potpisati, kada potpisuje njezin bračni drug ili skrbnik, što treba biti navedeno u zahtjevu. Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o statusu i visini mirovine (tzv. ”odrezak” zadnje isplaćene mirovine, odnosno obavijest  HZMO-a o mirovinskim primanjima ili  nadležne porezne uprave o prihodima isplaćenim u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ili dr.).

Obrazac zahtjeva možete  preuzeti OVDJE.