RASPISANI IZBORI ZA DJEČJE VIJEĆE GRADA OZLJA

Branka MalicNovosti

Gradonačelnica Grada Ozlja dana 9. travnja 2018. godine, donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Ozlja.

Raspisuju se izbori za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Ozlja u sazivu 2018. – 2020. godina.

Za dan izbora određuje se 18. travnja 2018. (srijeda).

Odluka