NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA KATARINA ZRINSKA – OZALJ

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (”Narodne novine” broj NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, Gradsko vijeće Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj
– jedan izvršitelj/izvršiteljica na nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno
VIŠE…

OPIS POSLOVA