Kategorije
Gradski info

OBJAVA KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA I GRADONAČELNIKA GRADA OZLJA

Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Ozlja, sastavilo je i objavljuje:

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Ozlja

LIDIJA BOŠNJAK – pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Ozlja

GORDANA LIPŠINIĆ – pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Ozlja

BISERKA VRANIĆ – pravovaljana kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Ozlja