Kategorije
Novosti

Pravovaljane kandidacijske liste za izbore za Vijeća mjesnih odbora

Na temelju članka 16. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora Grada Ozlja (,,Službeni Glasnik” Grada Ozlja broj 3/14, 4/18, 2/22, 8/22) dana 01. listopada 2022. godine, Gradsko izborno povjerenstvo za mjesne izbore Grada Ozlja, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje sljedeće pravovaljane kandidacijske liste:

1. MO BRAŠLJEVICA

2. MO DOJUTROVICA

3. MO FRATROVCI

4. MO GORNJE POKUPJE

5. MO GRDUN

6. MO JAŠKOVO

6. MO JAŠKOVO

7. MO KAŠT

8. MO LEVKUŠJE

9. MO LOVIĆ PREKRIŠKI

10. MO MALI ERJAVEC

11. MO OBREŽ VIVODINSKI

12. MO OZALJ

12. MO OZALJ

12. MO OZALJ

13. MO NOVAKI OZALJSKI

14. MO PODBREŽJE

15. MO POLICE

16. MO POLJE

17. MO RADATOVIĆI

18. MO SVETIČKO HRAŠĆE

19. MO TOMAŠNICA

19. MO TOMAŠNICA

20. MO TRG

21. MO VIVODINA

22. MO VRHOVAC

22. MO VRHOVAC

22. MO VRHOVAC

23. MO ZORKOVAC

24. MO ZORKOVAC NA KUPI

ZBIRNA LISTA

Kategorije
Gradski info

Obavijest

Dana 29.09.2022. godine od 17,40 sati za sav promet zatvorena je ŽC-3143 u mjestu Levkušje zbog izlijevanja rijeke Kupe. Također, od 18,20 sati zbog izlijevanja rijeke Kupe za sav promet zatvorena je dionica DC- 228 u Ilovcu Ozaljskom, predio Cuzljevo.

Osim područja Grada Ozlja, zbog izlijevanja rijeke Kupe u mjestu Donji Bukovac Žakanjski bb, Općina Žakanje, za sav promet zatvorena je DC-228 od Donjeg Bukovca Žakanjskog do Jurovskog Broda. Promet se odvija obilaznim lokalnim cestama. Od strane djelatnika HC-a postavljena je odgovarajuća signalizacija i prometni znakovi.

Zbog izlijevanja lokalnog potoka, koji je pritoka rijeke Kupe, za sav promet zatvorena je ŽC 3140 Brihovo – Pravutina.

Kategorije
Gradski info Novosti

Održan sastanak Stožera Civilne zaštite grada Ozlja

S obzirom na procjene Državnog hidrometeorološkog zavoda i Hrvatskih voda vezano za porast vodostaja rijeka, održana je sjednica Stožera Civilne zaštite Grada Ozlja.

U kontinuiranom smo kontaktu s predstavnicima mjesnih odbora na područjima ugroženim od poplava.

Tijekom dopodneva od strane Hrvatskih voda dostavljeno nam je 2000 komada vreća s pijeskom te potrebna količina folije, kao i dodatnih 1000 komada praznih vreća koje će se puniti u slučaju potrebe.

Operativne snage Civilne zaštite na čelu s vatrogascima su u pripravnosti te je u tijeku obilazak područja ugroženih od poplava i podjela vreća s pijeskom i folija mještanima. U kontaktu smo sa Policijskom postajom Ozalj i osobama nadležnima za upravljanje državnim, županijskim i nerazvrstanim cestama na području Grada Ozlja, a vezano za prohodnost cesta.

Za sve informacije ili potrebe za vrećama s pijeskom, folijama i sl. građani se mogu javiti na broj telefona 193 ili vatrogasnom zapovjedniku Grada Ozlja Vlatku Pečaveru (mob.: 095/8156-001).

Kategorije
Gradski info Novosti

OBAVIJEST – IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Obavještavamo Vas da, prilikom predaje kandidacijskih lista političke stranke/političkih stranaka za članove/članice Vijeća mjesnih odbora, prijedlog kandidacijske liste i ovjerena očitovanja o prihvaćanju kandidature može dostaviti ovlašteni predstavnik političke stranke, odnosno ovlašteni predstavnik dviju ili više političkih stranaka, uz valjanu punomoć. Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.

Prilikom predaje kandidacijskih listi za grupe birača, prijedloge i ovjerena očitovanja kandidata moraju osobno podnijeti i potpisati  prva po redu tri potpisnika kandidacijske liste.

Ako kandidacijsku listu predlažu birači, njezin naziv je ”kandidacijska lista grupe birača”. Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi.

Podsjećamo da se prijedlozi za kandidacijske liste podnose Gradskom izbornom povjerenstvu, najkasnije do 30. rujna 2022. do 24,00 sata.

S poštovanjem,

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA MJESNE IZBORE GRADA OZLJA

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- radno mjesto viši stručni suradnik za komunalne poslove i zaštitu okoliša

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za komunalne poslove i zaštitu okoliša, u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za urbanizam i komunalne poslove objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Kategorije
Gradski info

DJEČJI TJEDAN U OZLJU

Društvo Naša djeca Grada Ozlja poziva svu djecu, mališane i one malo starije, na bogat i veoma dobro osmišljen program obilježavanja Dječjeg tjedna od 03. do 08. listopada 2022. godine.

Kategorije
Gradski info Novosti

Obavijest o dežurstvu Gradskog izbornog povjerenstva

Kategorije
Gradski info Novosti

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog Plana uređenja Grada Ozlja (UPU1)

Na temelju članaka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik Grada Ozlja, 03/21 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja je na svojoj 8. sjednici održanoj dana 14. rujna 2022. godine donijelo je

Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Ozlja – UPU1

Kategorije
Gradski info

Konačni rezultati Popisa stanovništva 2021. godine

Državni zavod za statistiku objavio je konačne rezultate Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti te etno-kulturalnim obilježjima stanovništva.
Prema Popisu 2021., Republika Hrvatska ima 3 871 833 stanovnika, od čega 1 865 129 muškaraca (48,17%) i 2 006 704 žene (51,83%).

U odnosu na Popis 2011., broj stanovnika smanjio se za 413 056 osoba ili 9,64%.

Grad Ozalj po Popisu stanovništva 2021. godine na površini od 179,40 km2 ima 5.837 stanovnika.

Državni zavod za statistiku: Rezultati Popisa stanovništva

Kategorije
Novosti

Objava biračima za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja

Na temelju Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ozlja, Karlovačka županija temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o registru birača (,,Narodne novine” broj 144/12, 105/15, 98/19), donosi OBJAVU BIRAČIMA