Kategorije
Gradski info Novosti

JAVNI POZIV ZA MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA OZLJA U 2023. GODINI

Na temelju članka 12. Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja 13/21, 1/23), članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik Grada Ozlja broj 3/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 14. ožujka 2023. godine, objavljuje

JAVNI POZIV ZA MJERE ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA OZLJA U 2023. GODINI

Datum objave Javnog poziva: 24. ožujka 2023. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 15. studenog 2023. godine

Prijave na Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!

Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA KORISNIKE APLIKACIJE.

Predmet ovog Javnog poziva je ostvarivanje za ostvarivanje prava na financijsku pomoć, u iznosima do 3.000,00 EUR prihvatljivih troškova, za sljedeće mjere:

1. FINANCIJSKA POMOĆ RADI KUPNJE OBITELJSKE KUĆE/STANA NA PODRUČJU GRADA OZLJA

2. FINANCIJSKA POMOĆ RADI GRADNJE OBITELJSKE KUĆE NA PODRUČJU GRADA OZLJA

3. FINANCIJSKA POMOĆ ZA POBOLJŠANJE KVALITETE STANOVANJA ULAGANJEM U REKONSTRUKCIJU OBITELJSKIH KUĆA KOJIMA SE OSIGURAVA NOVI STAMBENI PROSTOR NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login
Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com

Pitanja vezana za sam Javni poziv, dokumentaciju i općenito mogu se postaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu: pisarnica@ozalj.hr .

Kategorije
Gradski info Novosti

UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA IZ PROGRAMA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I PROGRAMA POTPORA U TURIZMU

U nastavku se nalazi Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva i Program potpora u turizmu, linkovi za registraciju i upute za korisnike.

Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ozlja za 2023. godinu

Programom razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ozlja za 2023. godinu osigurana su financijska sredstava potrebna za financiranje mjera poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva kroz šest mjera te je u Proračunu osigurano 21.000,00 EUR za njihovu provedbu.

U ovoj godini ozaljskim poduzetnicima i obrtnicima na raspolaganju su sljedeće mjere:

 1. Promidžba poduzetništva i obrtništva
 2. Subvencije edukacija poduzetnika
 3. Potpore razvoju gospodarske aktivnosti
 4. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU fondova
 5. Potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva
 6. Potpora Udruženju obrtnika grada Ozlja

Najviši dozvoljeni ukupno isplaćeni iznos po korisniku iznosi 1.300,00 EUR godišnje. Iznos se povećava do 1.800,00 EUR po korisniku ukoliko se radi o novoosnovanom subjektu malog gospodarstva – poduzetniku početniku, dok je za Udruženje obrtnika ukupno planirano 1.000,00 EUR.

Program potpora u turizmu na području Grada Ozlja za 2023. godinu

Grad Ozalj i nadalje će pratiti kontinuirani razvoj ruralnog turizma na svojem područja za što je osigurano 6.000,00 EUR za potpore prema Programu potpora turizmu na području Grada Ozlja za 2023. godinu.  

Svi turistički dionici koji imaju registrirane turističke objekte na području Grada Ozlja mogu ostvariti potporu za sufinanciranje sljedećih aktivnosti:

 1. Ulaganje u nove smještajne kapacitete
 2. Prijelaz iz manje u višu kategoriju (zvjezdice, sunce)
 3. Promotivne aktivnosti
 4. Ulaganje i opremanje u turističke objekte (kušaonice, izletišta, vinotočja)
 5. Adaptacija tradicijskih (autohtonih) objekata
 6. Edukacija turističkih djelatnika
 7. Potpora za nabavku vozila za iznajmljivanje
 8. Potpora za poboljšanje uvjeta postojeće kategorizacije 

Maksimalan iznos godišnje isplaćen po korisniku iznosi 1.500,00 EUR. Ukupan iznos za mjeru 8. Potpora za poboljšanje uvjeta postojeće kategorizacije iznosi 2.600,00 EUR.

Zahtjevi za sve potpore predviđene u Programu podnose se elektronskim putem registracije u SOM sustavu. Zahtjevi se zaprimaju do 15. prosinca 2023. godine te rješavaju prema redoslijedu prispjeća i do utroška sredstava.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

UPUTE ZA REGISTRACIJU KORISNIKA

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

podrska@som-system.com

NAPOMENA: Tehnička podrška dostupna je isključivo u slučaju problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.

Kategorije
Gradski info

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2023. godinu

Obavještavamo sve zainteresirane da je na stranicama Karlovačke županije https://www.kazup.hr/index.php/javni-pozivi objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2023. godinu.

Javni poziv traje od 01. – 30. lipnja 2023. godine.

Prijave na Javni poziv primaju se isključivo u elektronskom obliku. Prijave poslane poštom neće se uzimati u obzir!
Način prijave i registracije u SOM sustavu nalazi se u dokumentu UPUTE ZA PRIJAVITELJE ZA REGISTRACIJU POTENCIJALNIH PRIJAVITELJA.

Kategorije
Gradski info

MJERA 8 – OBAVIJEST GRAĐANIMA

S obzirom na velik interes građana Grada Ozlja vezano za provedbu zahvata “Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnju ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskoj gradovima u području retencije Kupčina”, Grad Ozalj izvješćuje građane da je, u suradnji s Karlovačkom županijom, dana 3.ožujka 2022. u Gradu Ozlju održan informativni sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda, projektantima, predsjednicima Vijeća mjesnih odbora Gornje Pokupje, Levkušje, Trg, Zorkovac i Zorkovac na Kupi te ostalim zainteresiranim građanima radi pojašnjenja obuhvata predmetnog zahvata, za koje se vode postupci u Karlovačkoj županiji sukladno Zakonu o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe (NN 118/18). Zbog trajanja pandemije COVID-19, informativni sastanak je održan uz pridržavanje propisanih mjera, te su prije samog sastanka, svi zainteresirani svoj dolazak bili obavezni potvrditi e-mailom, kako bi se znao broj sudionika, te samim tim i omogućiti adekvatan prostor. Tijekom samog sastanka, sudionici istoga, upoznati su sa ciljem projekta te hodogramom istoga, odnosno koje sve predradnje (otkup čestica,izvlaštenje) prethode budućim radovima na terenu. Na kraju sastanka došlo se do zajedničkog zaključka kako će biti potrebno održati još jedan sastanak, prvenstveno sa vlasnicima čestica na kojima se nalaze stambeni i gospodarski objekti obzirom na ‘kompleksnost” situacije unutar obuhvata samog zahvata. Budući da je izgradnja nasipa u okviru Projekta u interesu Republike Hrvatske radi sprječavanja štetnih posljedica od poplava za život, zdravlje i imovinu ljudi u slivu rijeke Kupe, a sukladno zaključku sa prethodnog sastanka, dana 13. travnja 2023. godine održan je sastanak sa vlasnicima stambenih i gospodarskih objekata na području Grada Ozlja, koje će biti potrebno izvlastili i ukloniti radi provedbe Projekta, te ostalim zainteresiranim građanima. Na održanom sastanku vlasnici su imali mogućnost Hrvatskim vodama i ovlaštenim projektantima postavljati pitanja, kao i tražiti dodatna pojašnjenja vezano za konkretne objekte, sam postupak i ukupno trajanje provedbe. Budući da je nakon sastanka Grad Ozalj zaprimio niz pisanih prijedloga i pitanja samih građana kao i predstavnika Vijeća mjesnih odbora vezano za navedeni projekt, od Hrvatskih voda zatraženo je i žurno održavanje sastanaka na terenu u svakom naselju koja su u obuhvatu zahvata na području Grada Ozlja, na kojem će biti nazočni predstavnici Hrvatskih voda, projektanti kao i predstavnici Mjesnih odbora Gornje Pokupje, Levkušje, Trg, Zorkovac i Zorkovac na Kupi, kako bi predstavili projekt i kako bi im mještani mogli postavljati konkretna pitanja. Obaviješteni smo da će Hrvatske vode uskoro održati sastanak s projektantima, a o zaključcima sa predmetnih sastanaka javnost će biti pravovremeno obaviještena.

Molimo građane ukoliko imaju još pitanja vezanih za Projekt, da ih što prije dostave u Grad Ozalj putem vijeća mjesnih odbora ili direktno putem maila na grad.ozalj@ozalj.hr, kako bismo ih proslijedili Hrvatskim vodama da zajedno sa projektantima pripreme odgovore do planiranog dolaska na teren u naselja koja su u obuhvatu zahvata.

Kategorije
Gradski info

Čestitka povodom Dana državnosti

Svim stanovnicima Lijepe naše, posebice našim sugrađankama i sugrađanima čestitamo 30. svibnja, Dan državnosti Republike Hrvatske.

Danas na Dan hrvatskih branitelja Karlovačke županije, s ponosom se sjećamo svih naših branitelja koji su vlastitom žrtvom otvorili put ka slobodi i suverenitetu Hrvatske. Paljenjem lampiona u Parku hrvatskih branitelja, uz predsjednika UDVDR KŽ Ogranak Zrinskih i Frankopana Ozalj i predsjednika Odbora za branitelje, predsjednik Gradskog vijeća i gradonačelnica odali su počast i iskazali zahvalnost svim hrvatskim braniteljima za hrabrost i spremnost u obrani svojih obitelji i domovine.

Također, uoči Dana državnosti, u organizaciji UDVDR KŽ Ogranak Zrinskih i Frankopana Ozalj, učenici razredne nastave OŠ Slave Raškaj Ozalj posjetili su Spomen sobu poginulim hrvatskim braniteljima ozaljskog kraja te pogledali prigodan film. Nakon filma i razgledavanja Spomen sobe učenici su zapalili lampione na spomen-obilježju u Parku hrvatskih branitelja u Ozlju i na taj način odali zasluženu počast jedanaestorici hrvatskih vitezova ozaljskog kraja koji su na oltar domovine položili svoje mlade živote.

Sretan vam Dan državnosti Republike Hrvatske i Dan hrvatskih branitelja Karlovačke županije!

Kategorije
Gradski info

Obavijest o mjerama i prilagodbi rada HE Lešće u ljetnom periodu

Proslijeđujemo obavijest „HEP Proizvodnje“d.o.o., Ogulin o mjerama i prilagodbi rada HE Lešće u ljetnom periodu: “HEP Proizvodnja d.o.o., HE Lešće obvezala se je u ljetnom periodu primijeniti kratkoročne mjere za poboljšanje vodnog režima, prilagoditi rad hidroelektrane i o istome informirati stanovnike uz Donju Dobru.U nastavku navode mjere kojih se trebamo pridržavati :

1. Rad HE Lešće prilagoditi u ljetnom periodu od 01.06. do 15.09. do uspostave trajnog rješenja u nizvodnom toku rijeke Donje Dobre,

2. Rad HE Lešće u navedenom periodu treba planirati s pola kapaciteta (jedan glavni agregat – 60 m3/s) u večernjim satima kako bi vodni val na Donjoj Dobri putovao tijekom noći do ušća u rijeku Kupu, izuzev situacija sa većim povećanjem dotoka (uslijed ljetnih ekstremnih oborina) ili ugrozom u elektroenergetskom sustavu,

3. Tablični prikaz plana rada – voznog reda HE Lešće dostavlja se svakodnevno Županijskom centru (ŽC) 112,

4. Postojeći sustav za obavještavanje i informiranje stanovništva će se koristiti u situacijama nužnog dnevnog rada HE Lešće putem zvučne ili govorne komunikacije, a sve uz suglasnost ŽC 112 u Karlovcu,

5. HEP Proizvodnja d.o.o., GHE Gojak je u suradnji sa HEP d.d., Sektorom za informacijsko-komunikacijske tehnologije i HEP Trgovinom d.o.o., Sektorom za kratkoročno upravljanje portfeljem osmislila i razvila aplikativno rješenje u obliku web platforme na vanjskoj Internet adresi https://lesce.hep.hr koja služi za bolje informiranje korisnika rijeke Donje Dobre na način da se u realnom vremenu za narednih 12 sati prikazuje rad HE Lešće, a QR kod pomoću kojeg se pristupa navedenoj adresi postavljen je na znakove upozorenja na nizvodnim lokacijama uz rijeku Donju Dobru.”

Kategorije
Gradski info

Međunarodni književni natječaj Moje drago serce

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj i Ogranak Matice hrvatske u Ozlju, pod pokroviteljstvom Grada Ozlja, Karlovačke županije i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, organiziraju deveti Međunarodni književni natječaj za najbolju kratku ljubavnu priču “Moje drago serce”. Natječaj nosi ime po dirljivom, slavnom pismu Petra Zrinskog koje je noć uoči smaknuća uputio voljenoj supruzi Katarini, a koje započinje riječima “Moje drago serce”. 

Rok za prijavu kratkih ljubavnih priča je 30. lipnja 2023. Priče se šalju na adresu knjiznicaozalj@gmail.com. Dodjela nagrade “Stjepko Težak” za najuspješnije priče planira se za rujan 2023. Svi detalji, pravila natječaja i upute za prijavu nalaze se na Facebook stranici Gradske knjižnice Ozaljhttps://web.facebook.com/gkcozalj/posts/641862267976711

Pravila natječaja mogu se preuzeti na  https://www.gkc-ivanabelostenca.hr/images/MojeDragoSerce/MDS2023pravila.pdf

Kategorije
Gradski info

Erasmus+ projekt BOSS 2

“Erasmus+ projekt “Biram, odlučujem, sudjelujem, stvaram 2” započeo je 1. travnja 2023. godine i traje do 31. svibnja 2024. godine.
Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis, a partneri su Grad Ozalj, Grad Duga Resa, OŠ “Slava Raškaj” Ozalj i OŠ “Vladimir Nazor” Duga Resa.”

Osim istraživanja među učenicima koji su specifična dobna skupina, planira se napraviti i istraživanje među svim mladima na području Duge Rese i Ozlja. Istraživanjem se žele saznati očekivanja mladih od aktivnosti u Dugoj Resi i Ozlju kao i ciljevi njihovog daljnjeg razvoja i aktivnog sudjelovanja u društvu.

Sukladno navedenom, molimo Vas da ispunite ovaj kratki upitnik, a čiji će rezultati istraživanja pomoći u planiranju budućih aktivnosti i daljnjem radu s mladima. Upitnik je anoniman i traje svega pet minuta.

Link na obrazac: https://shorturl.at/fmvL4

Rok za prikupljanje odgovora je otvoren do 05. lipnja 2023. godine.

Kategorije
Gradski info

TURISTIČKA ZAJEDNICA PODRUČJA KUPA – NATJEČAJ ZA ZAKUP – ADRENALINSKI PARK OZALJ

Na temelju članka 10. st. 3. i 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20), Odluke Gradskog vijeća Grada Ozlja KLASA: 334-03/22-01/01, URBROJ: 2133/05-01-22-2 od 18. ožujka 2022. godine (”Službeni glasnik Grada Ozlja 2/2022), Ugovora o upravljanju i korištenju javnom turističkom infrastrukturom u vlasništvu Grada Ozlja od 8. travnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kupa, iz Ozlja, Kurilovac 1, kao upravitelj javne turističke infrastrukture, raspisuje sljedeći

Natječaj za davanje u zakup – Adrenalinski park

Obrazac ponude s prilozima

Više na: https://www.tzp-kupa.hr/turisticka-zajednica/adrenalinski-park-ozalj-natjecaj-zakup/

Kategorije
Gradski info

Obavijest PP Ozalj

Proslijeđujemo obavijest Policijske postaje Ozalj da se u 14.00 sati otvorio promet na dionici DC 228 Kamanje – Ozalj.

Kategorije
Gradski info

Obavijest o zatvaranju cesta

Zbog izlijevanja vode na kolniku u Cuzljevu zatvorena je DC 228 Kamanje – Ozalj. Također je zatvorena ŽC 3143, dionica Levkušje – Zorkovac na Kupi.

Zbog izljevanja potoka na kolnik između Lipnika i Sopčić Vrha zatvorena je LC 34027.

Kategorije
Gradski info

DV ZVONČIĆ OZALJ OSVOJIO 1. MJESTO NA ŽUPANIJSKOM OLIMPIJSKOM FESTIVALU VRTIĆA

BRAVO! Čestitke Dječjem vrtiću Ozalj na osvojenom 1. mjestu na Županijskom olimpijskom festivalu vrtića! Čestitke djeci i timu!