Kategorije
Gradski info Novosti

Grad Ozalj uključio se u aplikaciju E-novorođenče

Grad Ozalj potpisao je Sporazum s Ministarstvom pravosuđa i uprave i uključio se u sustav e – Novorođenče koji omogućava podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć za novorođeno dijete istovremeno s prijavom djeteta u matičnom uredu što olakšava predaju zahtjeva te ubrzava isplatu pomoći za opremanje novorođene bebe.

Roditelji mogu samostalno koristiti aplikaciju e – Novorođenče putem sustava e – Građani i poslati zahtjev prema Gradu Ozlju. Osim podnošenja zahtjeva kroz ovu aplikaciju roditeljima ostaje mogućnost osobnog dolaska ili slanja zahtjeva na e-mail adresu grad.ozalj@ozalj.hr.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (“Službeni glasnik” broj 8/20) pravo na naknadu za opremu novorođenog djeteta u iznosu
od 2.000,00 kn imaju svi roditelji za djecu sa prebivalištem na
području Grada Ozlja, rođenu u 2021. godini, od kojih barem jedan
roditelj ima prebivalište na području Grada Ozlja.

Kategorije
Gradski info Novosti

MOBILNI TIMOVI – prijava obnove oštećenja u potresu

Aktivirani su mobilni timovi Ministarstva kako bi stanovnicima maksimalno olakšali daljnji proces predaje zahtjeva za obnovu koji su preduvjet za pokretanje organizirane obnove. Vlasnici zgrada koje imaju naljepnice statičara zbog oštećenja uslijed potresa nakon prijavljene štete imaju pravo podnijeti zahtjev za obnovu Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Pomoć pri podnošenju (ispunjavanju) zahtjeva za obnovom za Grad Ozalj i pripadajuće općine Kamanje, Ribnik i Žakanje, pružit će mobilni tim u terminu:

  • 17. 4. 2021. – Grad Ozalj, Kurilovac 1, dvorana u prizemlju od 9 – 17 h

Poslije 17. travnja pomoć pri ispunjavanju zahtjeva za obnovu zgrada vlasnici će moći dobiti u prostorijama Grada Ozlja, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove (Kurilovac 1).

Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje će organizirano pristupiti obnovi nekonstrukcijskih dijelova obiteljskih kuća.
Nekonstrukcijske dijelove vlasnici obiteljskih kuća mogu i samostalno obnoviti i dobiti povrat uloženog novca podnošenjem zahtjeva Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na Obrascu 5, ali za obnovu moraju pribaviti i Obrascu 5 priložiti:

  • elaborat obnove
  • završno izvješće nadzornog inženjera
  • račun ovlaštenog izvođača radova
  • za dimnjake i atest dimnjaka

Zbog ove mogućnosti Grad Ozalj poziva vlasnike obiteljskih kuća (sa ZELENOM naljepnicom) da čim prije dostave prijavu koju mogu preuzeti OVDJE ili u Jedinstvenom upravnom odjelu, Odjek za urbanizam i komunalne poslove u kojoj će navesti da li će obnovu nekonstrukcijskih dijelova obiteljskih kuća izvesti samostalno ili će to zatražiti od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Popunjena prijava može biti poslana i na e-mail adresu potres@ozalj.hr

VODIČ ZA OBNOVU GRAĐEVINA

Kategorije
Novosti

Aktualno savjetovanje

link na aktualno savjetovanje na nacrt prijedloga Odluke o imenovanju ulice na području Grada Ozlja:

Kategorije
Gradski info Novosti

JAVNI POZIV – upis nerazvrstane ceste Furjanići 3

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (Narodne novine, broj 59/18) Grad Ozalj objavljuje:

Javni poziv- Upis nerazvrstane ceste Furjanici 3

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- radno mjesto viši referent – komunalni redar – poljoprivredni redar

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18- u nastavku ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto višeg referenta/ice – komunalnog redara – poljoprivrednog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za urbanizam i komunalne poslove objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Kategorije
Gradski info Novosti

DERATIZACIJA KANALIZACIJSKE MREŽE JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije u utorak, 23. ožujka će započeti proljetnu deratizaciju kanalizacijske mreže grada Ozlja, javnih (zelenih) površina i javnih objekata na području grada Ozlja.


Deratizacija će se provoditi u javnim objektima izlaganjem parafinskih mamaca u propisno označenim plastičnim deratizacijskim kutijama, deratizacija kanalizacijskih revizionih okana provoditi će se postavljanjem krutih parafinskih deratizacijskih meka obješenih na žici u svako kanalizacijsko okno, a deratizacija javnih (zelenih) površina će se provoditi izlaganjem parafinskih mamaca direktno u rupe glodavaca.


U slučaju loših vremenskih uvjeta, deratizacija se pomiče na slijedeći dan s povoljnim vremenskim uvjetima.

Moli se građane da ne diraju i ne premještaju izložene meke kao i da onemoguće pristup zatrovanim mekama djeci i kućnim ljubimcima.

Kategorije
Gradski info Natječaji

Poništenje natječaja za radno mjesto voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja donosi

Odluka o poništenju natječaja

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI- radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte – koordinator aktivnosti lokalnih udruga

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte – koordinator aktivnosti lokalnih udruga u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja, Odsjeku za proračun, financije i gospodarstvo objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Kategorije
Gradski info Kalendar događanja Novosti

8. Međunarodni natječaj za kratku ljubavnu priču – “Moje drago serce”

Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj i Ogranak Matice hrvatske u Ozlju i ove godine organiziraju natječaj “Moje drago serce”. Natječaj se održava u sklopu Godine čitanja pod pokroviteljstvom Grada Ozlja, Karlovačke županije, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Rok za prijavu kratkih ljubavnih priča jest 30. travnja 2021. Priče se šalju na adresu knjiznicaozalj@gmail.com. Dodjela nagrade “Stjepko Težak” za najuspješnije priče planira se za lipanj 2021.

Sve detalje, pravila natječaja i upute za prijavu nađite na web stranici ili na Facebook stranici Gradske knjižnice Ozalj. Nakon završetka natječaja planira se objavljivanje zbirke najuspješnijih priča iz drugog četverogodišnjeg ciklusa natječaja “Moje drago serce” (2018.-2021.)

…VIŠE…

Kategorije
Gradski info Natječaji Novosti

NATJEČAJ VIŠI REFERENT- KOMUNALNI REDAR – POLJOPRIVREDNI REDAR

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja na radno mjesto:

  • VIŠI REFERENT – KOMUNALNI REDAR – POLJOPRIVREDNI REDAR – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ

OPIS POSLOVA