Kategorije
Natjecaji

Natječaj za popunu radnog mjesta spremačice u Dječjem vrtiću Zvončiću Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 20. listopada 2020. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta spremačice

Kategorije
Gradski info

KONSTITUIRAN SAVJET MLADIH GRADA OZLJA

Na današnjoj sjednici održanoj u Gradskoj vijećnici Grada Ozlja izborom predsjednika Tomislava Gudasića i zamjenici predsjednika Ivane Lukšić konstituiran je novi Savjet mladih Grada Ozlja. Sjednici su bili nazočni predsjednik Gradskog vijeća Grada Ozlja g. Stjepan Zoretić te pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Lidija Bošnjak, dipl.oec., koji su nazočnim članovima čestitali na izboru i poželjeli im puno uspjeha u njihovu trogodišnjem mandatu.

Savjet mladih Grada Ozlja je osnovan kao savjetodavno tijelo Grada Ozlja koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Grada Ozlja. Savjet sudjeluje u radu Gradskog vijeća davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade, inicira donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada, raspravu o pojedinim pitanjima te način rješavanja navedenih pitanja.

Sve aktivnosti Savjeta mladih možete pratiti putem poveznice https://ozalj.hr/grad/savjet-mladih/ .

Kategorije
Natjecaji

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA – KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Na temelju članka 11. i 12. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 49/20), Odluke o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021., Odluke o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021., župan donosi

Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija STUDENTIMA na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2020./2021.

ZAHTJEV za dodjelu stipendija – DAROVITI STUDENTI

ZAHTJEV za dodjelu stipendija – DEFICITARNI ZANIMANJA

ZAHTJEV za dodjelu stipendija – SOCIJALNI KRITERIJ

Kategorije
Gradski info

COVID – 19! – NOVE MJERE OPREZA

Na temelju prijedloga Stožera civilne zaštite Karlovačke županije od dana 12. listopada 2020. godine o uvođenju određenih mjera Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Stožer civilne zaštite Grada Ozlja na svojoj sjednici održanoj dana 13. listopada 2020. godine donosi

Mjere opreza

Kategorije
Natjecaji

Natječaj za davanje u zakup dijela prostora na kupalištu u Ozlju

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/19), članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja (Sl.glasnik Grada Ozlja br. 8/09 – pročišćeni tekst) te Odluke Gradonačelnice Grada Ozlja, Klasa: 372-03/20-01/01, Urbroj: 2133/05-2-20-13 od 06.10.2020.g. o raspisivanju natječaja, objavljuje se

Natječaj za davanje u zakup dijela prostora na kupalištu u Ozlju

Kategorije
Gradski info

POČEO DJEČJI TJEDAN U OZLJU

Dječji tjedan je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci koja se obilježava od 1953. godine. Obilježava se svake godine prvog punog tjedna u listopadu pod motom “Ljubav djeci prije svega”.

Ove godine, u organizaciji agilnog Društva naša djeca Ozalj organiziran je program 05-11.10. i provodi se na nekoliko lokacija.

Pratite najave na društvenim mrežama (Facebook/Instagram) i mrežnoj stranici Društva naša djeca Ozalj https://dnd-ozalj.hr/

Kategorije
Natjecaji

Javni natječaj za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice područja Kupa

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), članka 2. i 5. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17), članka 25. i 44. Statuta Turističke zajednice područja Kupa (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 5/19), te Odluke Turističkog vijeća o raspisivanju Javnog natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice područja Kupa od 03. ožujka 2020. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kupa raspisuje

Javni natječaj

Obrazac_izjave_o_davanju_suglasnosti

Kategorije
Gradski info

DERATIZACIJA KANALIZACIJSKE MREŽE JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo u utorak, 08. listopada 2020. godine će započeti jesensku deratizaciju kanalizacijske mreže Grada Ozlja, javnih (zelenih) površina i objekata na području grada Ozlja.

Deratizacija kanalizacijskih revizionih okana će se izvršiti postavljanjem krutih parafinskih deratizacijskih meka obješenih na žici u svako kanalizacijsko okno.

Deratizacija zelenih površina će se izvršiti izlaganjem parafinskih mamaca direktno u rupe glodavaca.

U objektima će se deratizacija izvršiti postavljanjem krute parafinske meke u plastičnim deratizacijskim kutijama.

U slučaju loših vremenskih uvjeta, deratizacija se pomiče na slijedeći dan s povoljnim vremenskim uvjetima.

Kategorije
Natjecaji

Natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Na temelju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja za 2020. godinu (“Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 6/20) i članka 3. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 8/09 – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

Natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Kategorije
Gradski info

NOVI SAZIV DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA OZLJA

Danas je Dječje gradsko vijeće Grada Ozlja održalo svoju prvu sjednicu u novom sazivu. Na sjednici je izglasana nova dječja gradonačelnica Lea Blažina i njezina zamjenica Petra Trdin Jambrović. Sjednici su prisustvovali gradonačelnica grada Ozlja G. Lipšinić, pročelnica jedinstvenog odjela Grada Ozlja L. Bošnjak, ravnateljica OŠ “Slave Raškaj” Ozalj G. Basar, viši stručni suradnik za gospodarstvo T. Šarić, predsjednica DND Ozalj M. Bogović i voditeljica DGV I. Lukšić koji su novim članovima uputili čestitke na izborima i poticajne riječi za nadolazeće vrijeme njihovog mandata.

Čestitamo svim članovima, dječjoj gradonačelnici i zamjenici te želimo uspjeh u radu!