Kategorije
Natjecaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Na temelju članka 31.stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18 i 115/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ozlja, Klasa: 320-02/18-01/02,Urbroj:
2133/05-01-20-78, Gradsko vijeće Grada Ozlja dana 01. listopada 2020. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

Obrasci