Kategorije
Natjecaji

Natječaj za popunu radnog mjesta spremačice u Dječjem vrtiću Zvončiću Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 20. listopada 2020. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta spremačice

Kategorije
Natjecaji

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA – KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Na temelju članka 11. i 12. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 49/20), Odluke o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021., Odluke o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021., župan donosi

Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija STUDENTIMA na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2020./2021.

ZAHTJEV za dodjelu stipendija – DAROVITI STUDENTI

ZAHTJEV za dodjelu stipendija – DEFICITARNI ZANIMANJA

ZAHTJEV za dodjelu stipendija – SOCIJALNI KRITERIJ

Kategorije
Natjecaji

Natječaj za davanje u zakup dijela prostora na kupalištu u Ozlju

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/19), članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja (Sl.glasnik Grada Ozlja br. 8/09 – pročišćeni tekst) te Odluke Gradonačelnice Grada Ozlja, Klasa: 372-03/20-01/01, Urbroj: 2133/05-2-20-13 od 06.10.2020.g. o raspisivanju natječaja, objavljuje se

Natječaj za davanje u zakup dijela prostora na kupalištu u Ozlju

Kategorije
Natjecaji

Javni natječaj za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice područja Kupa

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), članka 2. i 5. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17), članka 25. i 44. Statuta Turističke zajednice područja Kupa (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 5/19), te Odluke Turističkog vijeća o raspisivanju Javnog natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice područja Kupa od 03. ožujka 2020. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kupa raspisuje

Javni natječaj

Obrazac_izjave_o_davanju_suglasnosti

Kategorije
Natjecaji

Natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Na temelju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja za 2020. godinu (“Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 6/20) i članka 3. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 8/09 – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

Natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Kategorije
Natjecaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA OZLJA

Na temelju članka 31.stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18 i 115/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ozlja, Klasa: 320-02/18-01/02,Urbroj:
2133/05-01-20-78, Gradsko vijeće Grada Ozlja dana 01. listopada 2020. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

Obrasci

Kategorije
Natjecaji

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 17. rujna 2020. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

Natječaj za odgojitelja predškolske djece – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Natječaj za odgojitelja predškolske djece – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme

Natječaj za pomagača u vrtiću za dijete s teškoćama u razvoju – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme

Kategorije
Natjecaji

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska Ozalj

Na temelju članka 38. i 40. Zakona o ustanovama (”Narodne novine” broj NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 3/20 – pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj, Gradsko vijeće Grada Ozlja raspisuje

Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinska – Ozalj

Opis poslova radnog mjesta

Kategorije
Natjecaji

Natječaji za radna mjesta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 15. srpnja 2020. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, raspisuje

Natječaj za radno mjesto odgojitelja predškolske djece – 4 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme

Natječaj za radno mjesto pomoćne kuharice – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto spremačice – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

                                                                                                                  – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno)

Natječaj za radno mjesto pomagača u vrtiću za dijete s teškoćama u razvoju – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno)

Kategorije
Natjecaji Novosti

Natječaj za davanje u zakup dijela prostora na gradskom kupalištu u Ozlju

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11, 64/15 i 112/18),  članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/19) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup dijela prostora na gradskom kupalištu u Ozlju, Klasa: 372-03/20-01/01, Urbroj: 2133/05-02-20-1 od 22. svibnja 2020. godine, objavljuje se

Natječaj za zakup dijela prostora na gradskom kupalištu u Ozlju