Kategorije
Gradski info Natjecaji

Natječaj za popunu radnog mjesta zdravstveni voditelj i odgojitelj predškolske djece u Dječjem vrtiću Zvončiću Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 19. siječnja 2021. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ – zdravstveni voditelj (m/ž)

NATJEČAJ – odgojitelj predškolske djece (m/ž)

Kategorije
Gradski info Natjecaji

Javni poziv za financiranje godišnjih programa članica Zajednice športskih udruga Grada Ozlja za 2021. godinu

Temeljem članka 48. i članka 76. Zakona o športu (NN 85/15 ),  članka  6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, sukladno članku 35. Statuta Zajednice športskih udruga grada Ozlja,  utvrđenih postotaka o raspodjeli proračunskih sredstava grada  Ozlja te Odluke Izvršnog odbora Zajednice o raspisivanju Javnog poziva od 20. studenog 2020. godine Zajednica športskih udruga grada Ozlja raspisuje

JAVNI POZIV
za financiranje godišnjih programa članica Zajednice športskih udruga Grada Ozlja za 2021. godinu

VIŠE…

PRIJAVNI LIST

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka

Podaci o članicama ZSUGO

Izvještajni list

Kategorije
Natjecaji

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Ozlja

Na temelju članka 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (”Narodne novine”, broj 20/18, 1l5/18 i 98/19), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 92/18), Odluke Gradskog vijeća o
raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ozlja, Klasa: 320-02/18-01/02, Urbroj: 2133/05-01-20-77 od 16.9.2010.godine, Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na Odluku, Klasa: 320-02/20-06/186,
Urbroj: 525-07/0172-20-3 od l9. listopada 2020.godine, Gradsko vijeće grada Ozlja dana 1l. studenog 2020.godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

OBRASCI

Kategorije
Natjecaji

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Grada Ozlja

Temeljem članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja 5/19 i 6/20) Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Grada Ozlja

Obrazac kategorija A- nadareni učenici i studenti

Obrazac kategorija B – učenici i studenti slabijeg socio ekonomskog statusa

Obrazac kategorija C – deficitarna zanimanja

Izjava da učenik/student ne prima drugu stipendiju

NAPOMENA: Uvjerenje o prebivalištu/boravištu će zatražiti Grad Ozalj po službenoj dužnosti od PP Ozalj.

Kategorije
Natjecaji

Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza redovitim studentima za akademsku 2020./2021. godinu

Na temelju članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 3/20 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 28. listopada 2020. godine, donosi

JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKU POTPORU (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA)

OBRAZAC

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza

NAPOMENA: Uvjerenje o prebivalištu/boravištu će zatražiti Grad Ozalj po službenoj dužnosti od PP Ozalj.

Kategorije
Natjecaji

Natječaj za popunu radnog mjesta spremačice u Dječjem vrtiću Zvončiću Ozalj

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj donesene dana 20. listopada 2020. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB: 36389970954, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta spremačice

Kategorije
Natjecaji

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA – KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Na temelju članka 11. i 12. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 49/20), Odluke o broju i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021., Odluke o utvrđivanju deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2020./2021., župan donosi

Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija STUDENTIMA na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2020./2021.

ZAHTJEV za dodjelu stipendija – DAROVITI STUDENTI

ZAHTJEV za dodjelu stipendija – DEFICITARNI ZANIMANJA

ZAHTJEV za dodjelu stipendija – SOCIJALNI KRITERIJ

Kategorije
Natjecaji

Natječaj za davanje u zakup dijela prostora na kupalištu u Ozlju

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/19), članka 5. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja (Sl.glasnik Grada Ozlja br. 8/09 – pročišćeni tekst) te Odluke Gradonačelnice Grada Ozlja, Klasa: 372-03/20-01/01, Urbroj: 2133/05-2-20-13 od 06.10.2020.g. o raspisivanju natječaja, objavljuje se

Natječaj za davanje u zakup dijela prostora na kupalištu u Ozlju

Kategorije
Natjecaji

Javni natječaj za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice područja Kupa

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19), članka 2. i 5. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17, 72/17), članka 25. i 44. Statuta Turističke zajednice područja Kupa (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 5/19), te Odluke Turističkog vijeća o raspisivanju Javnog natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice područja Kupa od 03. ožujka 2020. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kupa raspisuje

Javni natječaj

Obrazac_izjave_o_davanju_suglasnosti

Kategorije
Natjecaji

Natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Na temelju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ozlja za 2020. godinu (“Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 6/20) i članka 3. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 8/09 – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje

Natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta