SVETI VID, SVETAC I MUČENIK – ZAŠTITNIK GRADA OZLJA

Danas se slavi blagdan sv. Vida, zaštitnika Grada Ozlja kojem je posvećena i župna crkva. Proslava dana Svetog Vida, 15. lipnja, bila je oduvijek za Ozalj značajan blagdan.

Od 1668. godine kada je crkva obnovljena, Sv. Vid je utisnut u prepoznatljivu vizuru grada Ozlja.

U dvorištu crkve nalazi se posljednje počivalište slikarice Slave Raškaj i hrvatskog bana Nikole Tomašića rođenog kod Ozlja. Na pročelju crkve može se vidjeti i spomen ploča čuvenom jezikoslovcu Ivanu Belostencu koji je djelovao u Ozlju i napisao tronarječni hrvatsko – latinski rječnik

Srednjovjekovna crkva Sv. Vid je malena, jednobrodna građevina pravokutne osnove, romanička crkva sa zaobljenim svetištem i zvonikom pred zapadnim pročeljem.

 

Grad Ozalj svim građanima Ozlja želi sretan dan Svetoga Vida.