Odluka o radnom vremenu u objektima koji priređuju igre na sreću

Na temelju Zaključka Stožera civilne zaštite Karlovačke županije o radnom vremenu i mjerama sprječavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 u objektima koji priređuju igre na sreću, KLASA: 810-01/20-04/02, URBROJ: 2133/1-01-01/02-20-59 od dana 17. ožujka 2020. godine, Stožer civilne zaštite Grada Ozlja donosi

Odluku o radnom vremenu i mjerama sprječavanja širenja epidemije bolesti COVID-19

u objektima koji priređuju igre na sreću