OBAVIJEST HEP – PLANIRANA ISKAPČANJA

Zbog planiranih radova dana 15.07.2019. u vremenu od 08:00-15:00,bez opskrbe električnom enrgijom bit će naselja:Dvorišće,Boševci,Novaki 0zaljski,Oštri Vrh,Fratrovci,Police,Bratovanci,Durlinci,Brlog (TS Novaki Ozaljski,Oštri Vrh,Fratrovci,Police,Bratovanci,Brlog)