Natječaj za izradu idejnog rješenja logotipa za Savjet mladih Grada Ozlja