Natječaj za davanje u zakup gradskog poljoprivrednog zemljišta u k.o. Zaluka

Na temelju članka 3. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 8/09 – pročišćeni tekst), zamjenik gradonačelnice Grada Ozlja objavljuje:

Natječaj za davanje u zakup gradskog poljoprivrednog zemljišta u k.o. Zaluka