Natječaj za davanje u zakup dijela prostora na gradskom kupalištu u Ozlju

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» broj 125/11, 64/15 i 112/18),  članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 5/19) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup dijela prostora na gradskom kupalištu u Ozlju, Klasa: 372-03/20-01/01, Urbroj: 2133/05-02-20-1 od 22. svibnja 2020. godine, objavljuje se

Natječaj za zakup dijela prostora na gradskom kupalištu u Ozlju