Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Natječaj za davanje u zakup dijela prostora na kupalištu u Ozlju

Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN br. 52/19 i 42/20), Odluke Gradskog vijeća Grada Ozlja KLASA:334-03/22-01/01, URBROJ:2133/05-01-22-2 od 18. ožujka 2022. godine (“Službeni glasnik“ Grada Ozlja 2/2022, Ugovora o upravljanju i korištenju javnom turističkom infrastrukturom u vlasništvu Grada Ozlja od 8.4.2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice područja Kupa, iz Ozlja, Kurilovac 1,  kao upravitelj javne turističke infrastrukture, raspisuje sljedeći

Natječaj za davanje u zakup dijela prostora na kupalištu u Ozlju

O PON 1 OBRAZAC PONUDE S PRILOZIMA