Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

Javni poziv za jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima prigodom blagdana Uskrsa

Na temelju članka 18. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 11/23), članka 43., a u svezi s člankom 81. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja 3/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja dana 22. veljače 2024. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

Umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznosi do 200,00 EUR mjesečno, ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 70,00 EUR,  a umirovljenici čija mirovina iznosi od 200,01 EUR do 270,00 EUR mjesečno u iznosu od 50,00 EUR. U iznos mirovine uračunava se mirovina ostvarena u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Zahtjevi se podnose Gradu Ozlju, Kurilovac 1 osobno, putem pošte na adresu Kurilovac 1, Ozalj ili putem e-maila pisarnica@ozalj.hr do 23. ožujka 2024. godine.

Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o statusu i visini mirovine (tzv. ”odrezak” zadnje isplaćene mirovine, odnosno obavijest HZMO-a o mirovinskim primanjima ili drugi dokaz o statusu umirovljenika i visini mirovine.

ZAHTJEV