Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku ZSNLS), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje

NATJEČAJ za prijam u službu u u Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja, Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo, na radno mjesto Viši stručni suradnik za gospodarstvo i projekte – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

OPIS POSLOVA

Odluka o poništenju natječaja