Grad Ozalj

Search
Search
Close this search box.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA OZLJA

Na temelju članka 14. Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Ozlja te Odluke o (“Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 5/15, 6/16, 4/19 i 2/21), članka II. Pravilnika o utvrđivanju slobodno ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 2/16) i članka 43. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja br. 3/21 – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Ozlja raspisuje

NATJEČAJ

ZAHTJEV