Grad Ozalj

UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA IZ PROGRAMA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I PROGRAMA POTPORA U TURIZMU

U nastavku se nalazi Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva i Program potpora u turizmu, linkovi za registraciju i upute za korisnike.

Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ozlja za 2023. godinu

Programom razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ozlja za 2023. godinu osigurana su financijska sredstava potrebna za financiranje mjera poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva kroz šest mjera te je u Proračunu osigurano 21.000,00 EUR za njihovu provedbu.

U ovoj godini ozaljskim poduzetnicima i obrtnicima na raspolaganju su sljedeće mjere:

 1. Promidžba poduzetništva i obrtništva
 2. Subvencije edukacija poduzetnika
 3. Potpore razvoju gospodarske aktivnosti
 4. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU fondova
 5. Potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva
 6. Potpora Udruženju obrtnika grada Ozlja

Najviši dozvoljeni ukupno isplaćeni iznos po korisniku iznosi 1.300,00 EUR godišnje. Iznos se povećava do 1.800,00 EUR po korisniku ukoliko se radi o novoosnovanom subjektu malog gospodarstva – poduzetniku početniku, dok je za Udruženje obrtnika ukupno planirano 1.000,00 EUR.

Program potpora u turizmu na području Grada Ozlja za 2023. godinu

Grad Ozalj i nadalje će pratiti kontinuirani razvoj ruralnog turizma na svojem područja za što je osigurano 6.000,00 EUR za potpore prema Programu potpora turizmu na području Grada Ozlja za 2023. godinu.  

Svi turistički dionici koji imaju registrirane turističke objekte na području Grada Ozlja mogu ostvariti potporu za sufinanciranje sljedećih aktivnosti:

 1. Ulaganje u nove smještajne kapacitete
 2. Prijelaz iz manje u višu kategoriju (zvjezdice, sunce)
 3. Promotivne aktivnosti
 4. Ulaganje i opremanje u turističke objekte (kušaonice, izletišta, vinotočja)
 5. Adaptacija tradicijskih (autohtonih) objekata
 6. Edukacija turističkih djelatnika
 7. Potpora za nabavku vozila za iznajmljivanje
 8. Potpora za poboljšanje uvjeta postojeće kategorizacije 

Maksimalan iznos godišnje isplaćen po korisniku iznosi 1.500,00 EUR. Ukupan iznos za mjeru 8. Potpora za poboljšanje uvjeta postojeće kategorizacije iznosi 2.600,00 EUR.

Zahtjevi za sve potpore predviđene u Programu podnose se elektronskim putem registracije u SOM sustavu. Zahtjevi se zaprimaju do 15. prosinca 2023. godine te rješavaju prema redoslijedu prispjeća i do utroška sredstava.

LINK ZA REGISTRACIJU NOVIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

LINK ZA PRIJAVU POSTOJEĆIH KORISNIKA: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

UPUTE ZA REGISTRACIJU KORISNIKA

Tehnička podrška vezano za e-prijave:

podrska@som-system.com

NAPOMENA: Tehnička podrška dostupna je isključivo u slučaju problema pri registraciji u sustavu i tehničkih poteškoća prilikom ispunjavanja i podnošenja e-prijava.