Grad Ozalj

OBAVIJEST O POTPISIVANJU STIPENDIJA 30.12.2021.

Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (”Narodne novine” broj 121/21) propisane su posebne sigurnosne mjere, koje se odnose na sve stranke koje dolaze u službene prostorije jedinice lokalne samouprave, a toč. IX. propisane su iznimke od primjene Odluke (među ostalim i osobe mlađe od 16 godina).

ODLUKA

S obzirom na izvanredne okolnosti zbog povećanog rizika prijenosa bolesti COVID-19, molimo da svi stipendisti, koji iz bilo kojeg opravdanog razloga (izolacije, samoizolacije, troškova testiranja i dr.) nisu u mogućnosti pristupiti potpisivanju ugovora u naznačeno vrijeme (sa važećom EU digitalnom COVID potvrdom ili drugim odgovarajućim dokazom o cijepljenju, preboljenju  ili testiranju) da se danas do 15,00 sati obrate na e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr radi dostave ugovora o dodjeli stipendije elektroničkom poštom.

Svi učenici i studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju, a nisu u mogućnosti osobno potpisati ugovor (za maloljetne osobe zakonski zastupnici), dužni su dostaviti elektroničkom poštom skenirani i potpisani primjerak ugovora najkasnije do 30. prosinca 2021. u 15,30 sati te naknadno, nakon prestanka izvanrednih okolnosti dostaviti izvornik istog u Grad Ozalj (poštom ili osobno), jer se u protivnom stipendija neće moći isplatiti i smatrat će se da su odustali od prava na dodjelu stipendije.

GRAD OZALJ