OGLAS ZA radno mjesto pomoćnog komunalnog radnika – 2 izvršitelj/ica

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja objavljuje O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme od mjesec dana u Vlastiti pogon Grada Ozlja na radno mjesto pomoćnog komunalnog radnika – 2 izvršitelj/ica … Read More

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE IVANA BELOSTENCA OZALJ

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 33. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 – pročišćeni tekst) i članka 26. Statuta Knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj, Grad Ozalj, Gradsko vijeće raspisuje NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj – jedan izvršitelj/izvršiteljica … Read More

NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO DIPLOMIRANOG KNJIŽNIČARA – GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA IVANA BELOSTENCA OZALJ

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o knjižnicama (105/97, 05/98, 104/00 i 69/09), članka 22. Statuta Knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj i čl. 5. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj  raspisuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno … Read More

OGLAS za radno mjesto viši referent/ica za proračunske korisnike – koordinator/ica projekta ENJOYHERITAGE

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog  odjela Grada Ozlja objavljuje OGLAS za radno mjesto viši referent/ica za proračunske korisnike – koordinator/ica projekta ENJOYHERITAGE 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu VIŠE OPIS POSLOVA  OBAVIJEST

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

Alen VrbosNatjecaji, Obavijesti

Stipendije slika

Temeljem članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih Škola i studentima s područja Grada Ozlja (“Službeni glasnik” grada Ozlja 6/16) Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Grada Ozlja. Natječaj Stipendije ZAHTJEV 2016.-2017. – A (nadareni učenici i studenti) Stipendije ZAHTJEV 2016.-2017. – B … Read More

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Branka MalicNatjecaji, Obavijesti

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (”Narodne novine” broj 125/11, 64/15) i članka 9. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 2/16), te Odluke Gradonačelnice KLASA: 372-03/16-01/04 URBROJ: 2133/05-02-16-1 od 21. studenog 2016. godine. Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora objavljuje NATJEČAJ … Read More

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA JAVNE POTREBE GRADA OZLJA U 2016

Branka Maliceventi, Natjecaji, Obavijesti

natjecaj

Prema Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja za predlaganje programa Javnih potreba Grada Ozlja u 2016.godini Gradonačelnica Grada Ozlja je objavila 2. Javni natječaj za predlaganje programa i projekata u 2016.godini. Natječaj je otvoren do 6.studenog 2016.godine. Ukupan okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje kriterijima i uvjetima Natječaja iznosi 109.000,00 kn Prijedlozi projekata dostavljaju … Read More

NATJEČAJ za radno mjesto – viši referent za komunalne poslove – 1 izvršitelj/ica

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja na radno mjesto: – viši referent za komunalne … Read More

NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelja (m/ž) – DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ

Branka Maliceventi, Natjecaji, Obavijesti

Temeljem čl.26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) te čl.28 Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj  objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelja (m/ž) na određeno puno radno vrijeme odgojitelj – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – do povratka odgojiteljice na rad … Read More