Komunalno Ozalj d.o.o.
Kolodvorska cesta 29
47280 OZALJ

Direktor: Zlatko Gojmerac, dipl.oec.

Tel: 047/731-402
Fax: 047/731-685
e-mail: info@komunalno-ozalj.com
web: www.komunalno-ozalj.com

Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 sati


Azelija eko d.o.o.
Ulica akademika Milana Heraka 11
47280 Ozalj

Direktor: Miroslav Cigić

Tel: 047/731-422
Fax: 047/731-685
e-mail: info@azelija-eko.hr
web: www.azelija-eko.hr

Radno vrijeme: 7:00-15:00 sati


Zavičajni muzej Ozalj
Cesta Zrinskih i Frankopana 2
47280 Ozalj

Stjepan Bezjak, mag. philol. croat. et hist.
ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj, kustos

Tel.:047/732-271
E-pošta: muzoz@ka.t-com.hr

Radno vrijeme:

ZIMSKO (zimsko računanje vremena)

– kroz tjedan od 8:00-16:00 sati

– vikendom i praznicima od 10:00-16:00 h (osim Uskrsa, Uskrsnog ponedjeljka, Svih svetih, Božića, Štefanja i Nove Godine)

LJETNO (ljetno računanje vremena)

– kroz tjedan od 8:00-20:00 sati

– vikendom i praznicima od 10:00-20:00 sati (osim Uskrsa, Uskrsnog ponedjeljka, Svih svetih, Božića, Štefanja i Nove Godine)


Gradska knjižnica i čitaonica Ivana Belostenca Ozalj
Kolodvorska cesta 1/a
47280 Ozalj

Knjižničar i v.d. ravnatelj: Bogdan Bošnjak, mag. paed. et mag. bibl.

Tel: 047/732-167
Faks: 047/732-167
e-mail: knib@ka.t-com.hr

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak – Srijeda
8:00 – 16:00 sati

Čtvrtak- Petak
13:00 – 20:00 sati

Subota
8:00 – 10:00 sati


Pučko otvoreno učilište

Gradsko vijeće je na svojoj 11. sjednici od 11.09.2006.g. donijelo Odluku o razdvajanju Pučkog otvorenog učilišta na tri ustanove:

Pučko otvoreno učilište Katarina Zrinska,
Zavičajni muzej Ozalj i
Gradsku knjižnicu i čitaonicu Ivana Belostenca.

Pučko otvoreno učilište “Katarina Zrinska”, Zavičajni muzej Ozalj i Gradska knjižnica i čitaonica “Ivana Belostenca” djeluju na području kulture i turizma.

Ustanove za područje grada ostvaruju kulturno-pedagošku, knjižnicu i bibliotekarsko i informacijsku djelatnost.
Zavičajni muzej djeluje kroz muzejsko galerijsku djelatnost.

Obavljaju se tečajevi stranih jezika te informatičko opismenjivanje.

Organizacija i promocija kulturno vjerskog stvaralaštva. Javno informiranje i organizacija studijskih, stručnih, kulturoloških putovanja. Prodaja umjetničkih djela, suvenira, knjiga, audio i vizuelnog materijala.

Razvoj muzejske djelatnosti unutar turističke ponude; informacije o kulturološkim putovanjima: javno informiranje o radu učilišta; razni tečajevi i predavanja


JAVNE USLUGE

Obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Ozlja

Dana 14. 7. 2009. godine sklopljen je Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Ozlja između Grada Ozlja i tvrtke Dimnjačar d.o.o. Karlovac, Vladka Mačeka 5, na temelju kojeg ugovora ta tvrtka obavljati dimnjačarske poslove na području grada Ozlja, na vrijeme od 10 godina, od dana zaključenja ovog Ugovora.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

–       Poslovi u skladu s ovim Ugovorom kao i poslovi utvrđeni Odlukom o dimljačarskoj službi („Službeni glasnik“ Grada Ozlja br. 6/99 i 1/01) kao i eventualnom izmjenom i dopunom iste.

Ugovor

Tel: 047-614-845,
Fax: 047/614-655
E-mal:  dimnjacar.d.o.o@ka.t-com.hr

Radno vrijeme: 6:00-14:00 sati