Natječaj VIŠI REFERENT-KOMUNALNI REDAR

Grad OzaljNatjecaji, Novosti

Na temelju članka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje N A T J E Č A J za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja … Read More

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – odgojitelj predškolske djece (m/ž)

Grad OzaljNatjecaji, Novosti

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13) ičlanka 47. Statuta Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zvončić Ozaljdonesene dana 21. veljače 2019. godine, Dječji vrtić Zvončić Ozalj, Trg braće Radić 4, OIB:36389970954,raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta – odgojitelj predškolske djece (m/ž) VIŠE…

Sjednica Stožera civilne zaštite Grada Ozlja

Grad OzaljNovosti

Dana 08.03.2019. godine u uredu gradonačelnice održana je sjednica stožera CZ Grada Ozlja na kojoj je točka dnevnog reda bila i Odluka župana o zabrani spaljivanja i loženja vatre na otvorenom. Zabrana traje od 01.03. do 01.04.2019. godine. Molimo građane da se pridržavaju predmetne odluke. Odluka o zabrani spaljivanja i loženje vatre na otvorenom

NAJAVA- Predstavljanje potpora poduzetnicima Ozalj 14.3.2019.

Grad OzaljNovosti

Predstavljanje potpora razvoju poduzetništva na području Grada Ozlja za 2019. godinu organizirano je u četvrtak, 14.3. u Gradskoj vijećnici, Kurilovac 1 – od 17:00 sati. Gosti na predstavljanju su FINA i Karlovačka banka. Novosti vezane za e-Račun i e-Arhiv predstavit će Viktor Obrol. KARLOVAČKA BANKA d.d. će poslovnom subjektima sa područja Grada Ozlja prezentirati svoju ponudu proizvoda i usluga. Informacije … Read More

UPOZORENJE – POŽARI NA PODRUČJU OZLJA

Grad OzaljNovosti

Zbog vrlo nepovoljnih vremenskih uvjeta (dugi sušni period) i zbog učestalih požara otvorenog prostora, pozivamo vlasnike poljoprivrednih zemljišta i zapuštenih zemljišta na području Grada Ozlja na odgovorno ponašanje i da spaljivanje korova, suhe trave i sl. ne rade, a da to ne prijave nadležnim Dobrovoljnim vatrogasnim društvima ili Vatrogasnoj zajednici grada Ozlja. Prema situaciji na terenu donijeti će se odluka … Read More