Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi u 2014. godini

adminNatjecaji

Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Ozlja u 2014. godini. Prijedlozi se mogu slati od dana objave poziva do zaključno 30. rujna 2013. godine, na adresu: Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj, s naznakom “Program za 2014. godinu” ili se predaju u urudžbeni zapisnik u Gradskoj upravi zaključno s danom 30. rujna 2013.godine. … Read More

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

adminNatjecaji

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11), članka 43. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 – pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 3/08 i 6/09), Gradonačelnica Grada Ozlja raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za dodjelu stipendija Karlovačke županije

adminNatjecaji

Karlovačka županija: Temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije i pripadajućih odluka župana Karlovačke županije, Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima objavljuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije za školsku / akademsku godinu 2011./2012. Tekst natječaja Zahtjev Izjava   Za 2011./2012. godinu biti će dodijeljeno 15 učeničkih i 25 studentskih … Read More

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

adminNatjecaji

Povjerenstvo za dodjelu stipendija objavljuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja grada Ozlja za školsku/akademsku godinu 2014./2015.g. Dokumentaciju i tekst natječaja možete preuzeti sa priloženih linkova: Natječaj Zaključak o raspisivanju natječaja Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva Prijava

Natječaj za imenovanje pročelnika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja

adminNatjecaji

Objavljen je natječaj dana 1.10.2014.; NN br. 117/14 za imenovanje pročelnika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Ozlja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Ozalj, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Kurilovac 1, Ozalj: s naznakom “Natječaj za pročelnika”. NATJEČAJ OPIS POSLOVA