NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

Alen VrbosNatjecaji, Novosti

Stipendije slika

Temeljem članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih Škola i studentima s područja Grada Ozlja (“Službeni glasnik” grada Ozlja 6/16) Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima s područja Grada Ozlja. Natječaj Stipendije ZAHTJEV 2016.-2017. – A (nadareni učenici i studenti) Stipendije ZAHTJEV 2016.-2017. – B … Read More

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Branka MalicNatjecaji, Novosti

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (”Narodne novine” broj 125/11, 64/15) i članka 9. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ozlja (”Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 2/16), te Odluke Gradonačelnice KLASA: 372-03/16-01/04 URBROJ: 2133/05-02-16-1 od 21. studenog 2016. godine. Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora objavljuje NATJEČAJ … Read More

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA JAVNE POTREBE GRADA OZLJA U 2016

Branka Maliceventi, Natjecaji, Novosti

natjecaj

Prema Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja za predlaganje programa Javnih potreba Grada Ozlja u 2016.godini Gradonačelnica Grada Ozlja je objavila 2. Javni natječaj za predlaganje programa i projekata u 2016.godini. Natječaj je otvoren do 6.studenog 2016.godine. Ukupan okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje kriterijima i uvjetima Natječaja iznosi 109.000,00 kn Prijedlozi projekata dostavljaju … Read More

NATJEČAJ za radno mjesto – viši referent za komunalne poslove – 1 izvršitelj/ica

Branka MalicNatjecaji

Na temelju članaka 17. i 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 – u nastavku ZSN), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Ozlja raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove Grada Ozlja na radno mjesto: – viši referent za komunalne … Read More

NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelja (m/ž) – DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ OZALJ

Branka Maliceventi, Natjecaji, Novosti

Temeljem čl.26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13) te čl.28 Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Zvončić Ozalj  objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelja (m/ž) na određeno puno radno vrijeme odgojitelj – 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – do povratka odgojiteljice na rad … Read More

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi u 2014. godini

adminNatjecaji

Gradonačelnica Grada Ozlja objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Ozlja u 2014. godini. Prijedlozi se mogu slati od dana objave poziva do zaključno 30. rujna 2013. godine, na adresu: Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj, s naznakom “Program za 2014. godinu” ili se predaju u urudžbeni zapisnik u Gradskoj upravi zaključno s danom 30. rujna 2013.godine. … Read More

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

adminNatjecaji

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11), članka 43. Statuta Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13 – pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 3/08 i 6/09), Gradonačelnica Grada Ozlja raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za dodjelu stipendija Karlovačke županije

adminNatjecaji

Karlovačka županija: Temeljem Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije i pripadajućih odluka župana Karlovačke županije, Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima objavljuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije za školsku / akademsku godinu 2011./2012. Tekst natječaja Zahtjev Izjava   Za 2011./2012. godinu biti će dodijeljeno 15 učeničkih i 25 studentskih … Read More